Dzięki wysoko wykwalifikowanym ekspertom możemy prowadzić badania dla firm w następujących dziedzinach:

 

 • CHEMIA FIZYCZNA
  • nowoczesne materiały
  • badania powierzchni właściwej i struktury porowatej materiałów o rozwiniętej powierzchni
  • badania wielkości cząstek metalicznych osadzonych na materiałach porowatych
  • analiza składu substancji desorbujących się z materiałów stałych
  • badania różnych właściwości materiałów pod wysokimi ciśnieniami
  • badania morfologii i struktury powierzchni ciał stałych oraz jakościowej i ilościowej charakterystyki ich składu chemicznego
  • badania mikroskopowe przebiegu procesów i reakcji powierzchniowych
 • MEDYCYNA
  • detekcja markerów chorobotwórczych, m.in. przeciwciał antyHBs Ag (zakażenie wątroby typu B) oraz markerów chorób nowotworowych
  • detekcja i identyfikacja bakterii chorobotwórczych i fakultatywnych patogenów oraz grzybów pleśniowych i drożdżopodobnych
  • opracowywanie innowacyjnych technik mikroprzepływowych do zastosowań w analityce chemicznej i diagnostyce medycznej
  • projektowanie warstw receptorowych do testów biochemicznych
  • badanie oddziaływań molekularnych, np. białko-białko, przeciwciało-antygen
 • STOMATOLOGIA
  • analiza składu chemicznego materiałów kompozytowych wypełnień stomatologicznych
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
  • badanie czystości wody pod względem zanieczyszczenia związkami zawierającymi chlor
  • synteza materiałów dla ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii
  • badania właściwości sorpcyjnych materiałów porowatych
  • syntezy feromonów, atraktantów i repelentów do zwalczania owadów szkodników
 • PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY
  • ekspertyzy dotyczące składu fazowego substancji lekowych i ich polimorfizmu
  • badania zmian struktury substancji farmakologicznych związanych z temperaturą i wiązaniem wody
  • identyfikacja molekularna i analiza ilościowa związków organicznych w złożonych mieszaninach (np. w matrycach środowiskowych, próbkach feromonów, produktach syntezy organicznej etc.)
  • interpretacja widm masowych, w tym EI, ESI, APCI APPI, FD
  • opracowanie i walidacja metod analitycznych oznaczania związków chemicznych
  • planowanie i wykonywanie syntez organicznych
  • przygotowanie różnorodnych materiałów opartych na nanocząstkach ZnO
  • eksperymentalne określenie stabilności układów zdyspergowanych (emulsji, zawiesin)
 • PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY
  • detekcja i identyfikacja patogennych bakterii w produktach kosmetycznych
  • identyfikacja molekularna i analiza ilościowa związków organicznych w złożonych mieszaninach (np. w matrycach środowiskowych, próbkach feromonów, produktach syntezy organicznej)
  • interpretacja widm masowych, w tym EI, ESI, APCI APPI, FD
  • opracowanie i walidacja metod analitycznych oznaczania związków chemicznych
  • planowanie i wykonywanie syntez organicznych
  • badanie wpływu nanozanieczyszczeń chemicznych na żywe komórki
  • przygotowanie różnorodnych materiałów opartych na nanocząstkach ZnO
  • eksperymentalne określenie stabilności układów zdyspergowanych (emulsji, zawiesin)
 • PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
  • badanie wpływu nanozanieczyszczeń chemicznych (np. nanocząstek i chemicznie modyfikowanych nanocząstek) na żywe komórki
  • detekcja i identyfikacja bakterii Salmonella, Listeria i Campylobacter z wykorzystaniem techniki Ramana i SERS
  • wykrywanie obecności komórek bakteryjnych wpisanych na listę zagrożeń dotyczących środków spożywczych
 • KRYMINALISTYKA
  • detekcja śladowych ilości substancji szkodliwych i zakazanych (narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających)
  • projektowanie warstw receptorowych do testów biochemicznych
  • badanie oddziaływań molekularnych, np. białko-białko, przeciwciało-antygen
 • MUZEALNICTWO, KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI
  • analiza barwników, pigmentów malarskich i spoiw
  • projektowanie warstw receptorowych do testów biochemicznych

Współpracowali z nami

coop_1
coop_2
coop_3
coop_4
coop_5