Dysponujemy bogatą bazą aparaturową. Sprzęt pomiarowy naszego Instytutu umożliwia m.in. analizowanie struktury cząsteczek i czystości związków chemicznych, wykrywanie ich odmian polimorficznych, pozwala także określać stopień usieciowienia polimerów. Jesteśmy w stanie przeprowadzić rentgenowską analizę strukturalną monokrystalicznych związków organicznych, nieorganicznych i metaloorganicznych w różnych temperaturach, wykonać rozbudowaną analizę spektroskopową z użyciem wielu technik, w tym tak nowatorskich jak SERS oraz scharakteryzować powierzchnię materiałów za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej i sił atomowych oraz za pomocą metod spektroskopowych (np. XPS i AES). Nasze niedawno zmodernizowane i rozbudowane laboratorium badania procesów zachodzących w kilku najbardziej zewnętrznych warstwach atomowych powierzchni ciał stałych należy do najnowocześniejszych w Europie.

Zainteresowani przedsiębiorcy i naukowcy mogą, dzięki naszej pomocy, identyfikować i oznaczać związki organiczne w złożonych matrycach, ustalać stopień zanieczyszczenia wody, określać właściwości powierzchni i strukturę materiałów porowatych, badać skład fazowy i zmiany struktury materiałów dla przemysłu farmaceutycznego, czy analizować małe ilości substancji pojawiających się podczas awarii urządzeń elektrycznych dużej mocy. Nasi eksperci zajmujący się mikrobiologią kosmetyczną i kliniczną pomogą wykrywać i identyfikować bakterie (w tym chorobotwórcze) i patogeny.

Rozwijane przez nas ultraszybkie techniki laserowe można wykorzystać do mikroobróbki powierzchni materiałów.  Techniki te znajdują również zastosowanie w badaniach nad zmianami konformacyjnymi w polimerach i strukturą wody w reakcjach enzymatycznych, mogą być też użyte do analizy barwników, pigmentów malarskich i spoiw oraz do wykrywania markerów chorób nowotworowych.

Powyżej podano przykłady pomiarów możliwych do realizacji przy wykorzystaniu naszej aparatury. Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą. Zapewniamy asystę wykwalifikowanego personelu, profesjonalne przetwarzanie i opracowywanie oraz interpretację wyników. 

Baza Aparatury

Baza Naukowców

W celu uzupełnienia naszej oferty o badania biologiczne współpracujemy także z Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN.

Współpracowali z nami

coop_1
coop_2
coop_3
coop_4
coop_5