IChF PAN znajduje się wśród pierwszych dwudziestu instytucji, które najczęściej patentują swoje wynalazki. Jesteśmy właścicielem i współwłaścicielem szeregu zgłoszeń patentowych i patentów, które oferowane są do sprzedaży lub licencjonowania. Nasze patenty mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach, m.in. w produkcji tworzyw sztucznych i polimerów, w nowoczesnych zaawansowanych materiałach chemii analitycznej, a także w badaniach klinicznych, optyce, diagnostyce medycznej, farmacji itp.

Współpracujemy z niezależnymi rzeczoznawcami którzy dokonują wyceny patentów z uwzględnieniem nakładów wymaganych do ich wdrożenia do działalności komercyjnej. Procedura przeniesienia praw do patentu jest krótkotrwała i nie powinna przekroczyć 1 - 2 miesięcy.

Zachęcamy również do współpracy z autorami patentów mającej na celu dalszy rozwój technologii objętej ochroną.

Filtracja patentów:
Maszyny elektryczne, urządzenia, energia
 • Oferta nr. 12/17
  Tytuł
  Nanokompozyty hybrydowe o przestrzennej strukturze, sposób ich wytwarzania, nanostrukturalne czujniki zawierające jako materiał anodowy na elektrodzie pracującej nanokompozyty hybrydowe oraz zastosowanie tych nanokompozytów hybrydowych
  Streszczenie w skrócie
  Jedno- i dwuwymiarowe nanostruktury Ni, Cu i Cu-Ni pomyślnie wsparte na g-C3N4. Nanoseryzowany katalizator Ni / g-C3N4 wykazuje wyjątkową aktywność i stabilność w reakcji utleniania metanolu (MOR...
  Więcej
  Pełne Streszczenie
  Jedno- i dwuwymiarowe nanostruktury Ni, Cu i Cu-Ni pomyślnie wsparte na g-C3N4. Nanoseryzowany katalizator Ni / g-C3N4 wykazuje wyjątkową aktywność i stabilność w reakcji utleniania metanolu (MOR). Nanostrukturalne heterozłącza NiO / g-C3N4 ułatwiają separację elektronów i umożliwiają bardziej efektywny transfer energii.
  Twórcy
  Izabela Stefanowicz-Pięta, Piotr Pięta, Robert Nowakowski, Agnieszka Lewalska-Graczyk
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wkorzystanie tanich materiałow
  • Łatwość syntezy (jednostopniowa)
  • Anoda bezdodatku PGM
  • Dostosowane do warunków alkalicznych
  • Uzycie katalizatora, poniżej 0.002mg
  Słowa kluczowe
  elektrokataliza, elektroutlenianie metanolu, strukturalne kataliazatory Ni, zaawansowane nanomateriały
  Zastosowanie

  bateriebio-alkocholowe, czujniki metanolowe, katalizatory anodowe dlaogniwpaliwowych FC

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 7/17
  Tytuł
  Katalizator Pd/MWCNTs do elektroutleniania kwasu mrówkowego, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie tego katalizatora w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy i takie ogniwo paliwowe
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator palladowy osadzony na nanorurkach węglowych (Pd/MWCNTs) do elektroutleniania kwasu mrówkowego, ulepszony sposób otrzymywania tego katalizatora o...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator palladowy osadzony na nanorurkach węglowych (Pd/MWCNTs) do elektroutleniania kwasu mrówkowego, ulepszony sposób otrzymywania tego katalizatora oraz jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy i takie ogniwo paliwowe. W szczególności, wynalazek obejmuje udoskonalony sposób otrzymywania wysoce aktywnego katalizatora zawierającego pallad osadzony na wielościennych nanorurkach węglowych do elektroutleniania kwasu mrówkowego, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe (DFAFC).

  Twórcy
  Zalety / innowacyjne aspekty

  Opracowany katalizator posiada wyższą aktywność od komercyjnego katalizatora palladowego, co pozwala obniżyć koszty inwestycyjne i koszty eksploatacji ogniwa paliwowego.

  Słowa kluczowe
  Katalizator palladowy, ogniwa paliwowe na kwas mrówkowy
  Zastosowanie

  Ogniwo paliwowe na kwas mrówkowy może być zastosowane do zasilania przenośnych urządzeń elektrycznych w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej.

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 19/14
  Tytuł
  Nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania produktu pierwszego etapu wytwarzania tego kompleksu, ligand będący produktem drugiego etapu wytwarzania tego kompleksu i sposób jego wytwarzania ...
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem niniejszego wynalazku jest nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania dichlorowodorku mezo‑2,3‑diaminobutanu będące...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem niniejszego wynalazku jest nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania dichlorowodorku mezo‑2,3‑diaminobutanu będącego produktem pierwszego etapu syntezy kompleksu, ligand będący produktem drugiego etapu syntezy tego kompleksu polimer przewodzący wytwarzany przez polimeryzację tego kompleksu i sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie tego polimeru jako materiału elektrodowego do superkondensatorów. Otrzymany kompleks posiada także właściwości katalityczne.

  Twórcy
  Kamila Łępicka, Piotr Pięta, Paweł Borowicz, Aleksander Shkurenko, Leszek Stobiński, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) zdolny do polimeryzacji
  • Nowy ligand będący produktem drugiego etapu syntezy tego kompleksu
  • sposób wytwarzania dichlorowodorku mezo‑2,3‑diaminobutanu
  • nowy polimer redoksprzewodzący
  • nowy materiału elektrodowy do superkondensatorów
  • szybki i dobrze zdefiniowany proces wytwarzania
  Słowa kluczowe
  Monomer, polimer redoksprzewodzacy, materiał elektrodowy, superkondensatory, urządzenia gromadzące energię
  Zastosowanie

  Urządzenia magazynujące enegrię elektryczną, synteza organiczna

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
  Załączniki

Współpracowali z nami

coop_1
coop_2
coop_3
coop_4
coop_5