IChF PAN znajduje się wśród pierwszych dwudziestu instytucji, które najczęściej patentują swoje wynalazki. Jesteśmy właścicielem i współwłaścicielem szeregu zgłoszeń patentowych i patentów, które oferowane są do sprzedaży lub licencjonowania. Nasze patenty mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach, m.in. w produkcji tworzyw sztucznych i polimerów, w nowoczesnych zaawansowanych materiałach chemii analitycznej, a także w badaniach klinicznych, optyce, diagnostyce medycznej, farmacji itp.

Współpracujemy z niezależnymi rzeczoznawcami którzy dokonują wyceny patentów z uwzględnieniem nakładów wymaganych do ich wdrożenia do działalności komercyjnej. Procedura przeniesienia praw do patentu jest krótkotrwała i nie powinna przekroczyć 1 - 2 miesięcy.

Zachęcamy również do współpracy z autorami patentów mającej na celu dalszy rozwój technologii objętej ochroną.

Filtracja patentów:
Materiały, metalurgia
 • Oferta nr. 1/15
  Tytuł
  Nowy sposób wytwarzania stałych nanokompozytów metali szlachetnych z matrycą polimerową o właściwościach katalitycznych
  Streszczenie w skrócie

  Zgłoszenie ujawnia w jaki sposób dokonać syntezy nanocząstek Au, Ag, Pd oraz Pt o rozmiarach 5-30nm, a także dokonać funkcjonalizacji ich powierzchni przez ligandy tioalkiloamoniowe. Uzyskan...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Zgłoszenie ujawnia w jaki sposób dokonać syntezy nanocząstek Au, Ag, Pd oraz Pt o rozmiarach 5-30nm, a także dokonać funkcjonalizacji ich powierzchni przez ligandy tioalkiloamoniowe. Uzyskane tym samym nanoobiekty wykazują zdolność do samoczynnej chemisorpcji do powierzchni zawierających ugrupowania bezwodnikowe, –OH, -COOH- -CHO, do których zaliczyć można policukry, polialkohol winylowy. Stopień obsadzenia matryc polimerowych można w prosty sposób kontrolować ze względu na fakt iż reakcja chemisorpcji przebiega w sposób ilościowy. Tym samym wynalazek ujawnia w jaki sposób wytwarzać stałe nanokompozyty zawierające w swojej strukturze od 1 do nawet 4 różnych metali, które z powodzenie można wykorzystać w katalizie. Wszystkie procesy prowadzone są w temperaturze pokojowej w środowisku wodnym.

  Twórcy
  Tomasz Andryszewski, Michalina Iwan, Jakub Sęk, Marcin Fiałkowski, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Proces funkcjonalizacji prowadzony jest w środowisku wodnym w temperaturze pokojowej
  • W procesie można stosować nanocząstki Pd, Pt, Au, Ag oraz mieszaniny nanocząstek o dowolnym składzie
  • Procesowi modyfikacji można poddać układy takie jak polisacharydy, polimery zawierające ugrupowani –OH, -COOH, -CHO, lub ugrupowaniami bezwodnika organicznego
  • Matryce można modyfikować, zarówno na powierzchni jak i w całej objętości
  • Modyfikowane matryce nie wymagają wcześniejszego przygotowania
  • Stopień obsadzenia matryc można w prosty sposób kontrolować ze względu na fakt iż reakcja wiązania ma charakter ilościowy.
  • Nanocząstki metali wiążą się z matrycą polimerową w sposób trwały tworząc wiązania amidowe, iminowe, imidowe itp.
  • Uzyskane materiały można stosować w celach katalitycznych
  Słowa kluczowe
  nanocząstki metali, funkcjonalizacja powierzchni, chemisorpcja, kataliza
  Zastosowanie

  Wytwarzanie katalizatorów heterogenicznych zawieracjących na swojej powierzchni od 1 do nawet 4 różnych metali w postaci nanoobiektów. Chemia nieorganiczna, Substancje nieorganiczne.

  Stan zaawansowania
  Badania zakończone
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 26/14
  Tytuł
  Nowa spektrofotometryczna metoda oznaczania ilości złota w roztworach oraz strukturach porowatych zawierających złote nanocząstki
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek ujawnia nową spektroskopową metodę, dzięki której możliwe jest ilościowe określenie zawartości złota zarówno w materiałach porowatych jak I roztworach zawierających złote nn...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek ujawnia nową spektroskopową metodę, dzięki której możliwe jest ilościowe określenie zawartości złota zarówno w materiałach porowatych jak I roztworach zawierających złote nnanoobiekty. Metoda opisuje zarówno reakcję roztwarzania złota jak i metodę przygotowania oraz ustalania miana roztworów wzorcowych których trwałość wynosi minimuj 6 miesięcy Dodatkowo dla zakresu stosowalności metody nie ma znaczaenia jaki rodzaj organicznych czy też nieorganicznych ligandów pokrywa złote nanoobiekty. Zakres stosowalności metody to 9 – 150 mg Au w analicie.

  Twórcy
  Tomasz Andryszewski, Michalina Iwan, Patrycja Kalińska, Marcin Fiałkowski, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wysoka trwałość roztworów kalibratorów (minimum 6 miesięcy)
  Słowa kluczowe
  Naocząstki złota, oznaczanie zawartości złota, technika UV-Vis
  Zastosowanie

  Bezpośrednia ilościowa metoda oznaczania zawartości złota w roztworach wodnych, powierzchniach porowatych, oraz na powierzchniach ciał stałych. Substancje nieorganiczne, Chemia analityczna, Metody i aparatura analityczna, Techniki chemiczne, Techniki optyczne

  Stan zaawansowania
  Projekt zakończony
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce i w Europie
 • Oferta nr. 12/14
  Tytuł
  Katalizator Pd/ZrO2/C, sposób otrzymywania katalizatora Pd/ZrO2/C, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator Pd/ZrO2/C, zwłaszcza do elektroutleniania kwasu mrówkowego, zawierający pallad i tlenek cyrkonu osadzony na nośniku węglowym, w który...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator Pd/ZrO2/C, zwłaszcza do elektroutleniania kwasu mrówkowego, zawierający pallad i tlenek cyrkonu osadzony na nośniku węglowym, w którym to katalizatorze Pd/ZrO2/C, nominalny stosunek masowy tlenku cyrkonu do węgla zawarty jest w zakresie od 0,11 – 0,66, korzystnie (0,25). Katalizator ten sam się aktywuje poprzez samorzutne oscylacje napięcia ogniwa niewymagające doprowadzania energii z układu zewnętrznego. Ponadto wynalazek obejmuje sposób otrzymywania katalizatora Pd/ZrO2/C, jego zastosowanie do elektroutleniania kwasu mrówkowego w ogniwach paliwowych zasilanych kwasem mrówkowym, oraz takie ogniwo paliwowe na kwas mrówkowy.

  Twórcy
  Andrzej Borodziński, Karol Juchniewicz, Piotr Kędzierzawski, Agata Zimoch, Krzysztof Jan Kurzydłowski, Artur Małolepszy, Marta Mazurkiewicz, Anna Mikołajczuk-Zychora, Leszek Stobiński
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Zastosowanie tańszego kwasu mrówkowego (paliwa) o niższej czystości (cz.d.a. zamiast HPLC),
  • Znaczne poprawienie stabilności katalizatorów palladowych elektroutleniania kwasu mrówkowego o czystości cz.d.a. w ogniwie paliwowym,
  • Samoistna regeneracja katalizatora palladowego w reakcji elektroutleniania kwasu mrówkowego o czystości cz.d.a.
  Słowa kluczowe
  Ogniwo paliwowe, katalizatory palladowe, kwas mrówkowy, alternatywne źródła energii elektrycznej
  Zastosowanie

  Katalizator jest stosowany na anodzie niskotemperaturowego ogniwa paliwowych z membraną polimerową na kwas mrówkowy. Takie ogniwo może być użyte do zasilania niewielkich urządzeń przenośnych (telefony, laptopy).

  Kompozyty, baterie paliwowe, produkcja wodoru, niekonwencjonalne lub alternatywne źródła energii, paliwa, mikro. i nanotechnologie.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 4/14
  Tytuł
  Nowe niesymetryczne spirotrukseny, sposób ich wytwarzania i ich zastosowanie zwłaszcza w organicznej elektronice i optoelektronice
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku są nowe niesymetryczne spirotrukseny, sposób ich wytwarzania i ich zastosowanie, zwłaszcza w organicznej elektronice i optoelektronice

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku są nowe niesymetryczne spirotrukseny, sposób ich wytwarzania i ich zastosowanie, zwłaszcza w organicznej elektronice i optoelektronice

  Twórcy
  Michał Maciejczyk, Marek Pietraszkiewicz, Krzysztof Górski
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • nowe niesymetryczne pochodne spirotruksenu
  • lepsza rozpuszczalność związków zawierających ugrupowania spirocykliczne dzięki modyfikacji układów grupami alkilowymi
  • łatwa sekencyjna metoda syntezy nowej grupy związków
  Słowa kluczowe
  truksen, spirotruksen, niesymetryczny spirotruksen
  Zastosowanie

  Chemia organiczna, Substancje organiczne

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 3/14
  Tytuł
  Nowe niesymetryczne heterotrukseny, sposób ich wytwarzania i ich zastosowanie zwłaszcza w organicznej elektronice i optoelektronice
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku są nowe niesymetryczne heterotrukseny, sposób ich wytwarzania i ich zastosowanie zwłaszcza w organicznej elektronice i optoelektronice.

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku są nowe niesymetryczne heterotrukseny, sposób ich wytwarzania i ich zastosowanie zwłaszcza w organicznej elektronice i optoelektronice.

  Twórcy
  Michał Maciejczyk, Marek Pietraszkiewicz, Krzysztof Górski
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • nowe niesymetryczne pochodne heterotruksenów,
  • lepsza rozpuszczalność heterotruksenów dzięki opracowanej łatwej możliwości modyfikacji grupami solubilizującymi,
  • łatwa sekencyjna metoda syntezy nowej grupy związków,
  • opracowana metoda pozwala na wbudowywanie różnych heteroatomów do struktury truksenowej w pozycjach 5,10,15 co daje możliwość zmiany właściwości materiałów w zależności od zastosowania.
  Słowa kluczowe
  truksen, hetrotruksen, niesymetryczny heterotruksen
  Zastosowanie

  Chemia organiczna, Substancje organiczne

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 21/13
  Tytuł
  Sposób modyfikowania własności mechanicznych stopu tytanowo-aluminiowego i otrzymany tym sposobem stop
  Streszczenie w skrócie

  Tytan i jego stopy są tradycyjnie materiałami, które posiadają wyjątkowe własności mechaniczne. Jedyną cechą tego stopu, która jest niekorzystna w szerszym jego zastosowaniu jest nisk...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Tytan i jego stopy są tradycyjnie materiałami, które posiadają wyjątkowe własności mechaniczne. Jedyną cechą tego stopu, która jest niekorzystna w szerszym jego zastosowaniu jest niska kowalność, czyli kruchość. Obecny wynalazek obejmuje modyfikację jego własności poprzez nawodorowanie,które powoduje przemianę fazowa z heksagonalnej (kruchej) na kubiczną( plastyczną). Tak otrzymany stop poza zmianą kowalności charakteryzuje się prawie dwukrotnie większym modułem Younga wynoszący od 250 do 300 GN/m2 i mniejszą o 30% gęstością co powoduje, że urządzenia wykonane z tego materiału są wytrzymalsze i lżejsze.

  Twórcy
  Marek Tkacz
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • poprawa plastyczności
  • poprawa sprężystości
  • zmniejszeniem ciężaru właściwego
  • jednorodność fazowa otrzymanego materiału pod względem składu.
  Słowa kluczowe
  Metale i stopy, Metale nieżelazne.
  Zastosowanie

  Technologie lotnicze i kosmiczne, Inne technologie związane z budownictwem

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 16/13
  Tytuł
  Sposób wytwarzania pochodnych 1,3,5-triarylobenzenu i truksenu
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania pochodnych 1,3,5-triarylobenzenu i truksenu, z użyciem aromatycznych ketonów, charakteryzujący się tym, że aromatyczny keton poddaje się...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania pochodnych 1,3,5-triarylobenzenu i truksenu, z użyciem aromatycznych ketonów, charakteryzujący się tym, że aromatyczny keton poddaje się reakcji kondensacji aldolowej z użyciem estru alkilowego kwasu ortokrzemowego o ogólnym wzorze Si(OAlkil)4, w którym alkil oznacza grupę CnHn+1, gdzie n = 1 - 10, oraz nieorganicznego lub organicznego kwasu niekarboksylowego jako czynnika kondensującego, w aprotycznym rozpuszczalniku organicznym, z wytworzeniem pochodnych 1,3,5-triarylobenzenu, natomiast grupą aromatyczną może być fenyl (także podstawiony grupą R), pirenyl, fluorantenyl, trifenylenyl, oraz R oznacza wodór, grupę alkilową, chlor, brom, jod lub grupę nitrową, albo z wytworzeniem pochodnych truksenu niepodstawionego lub sfunkcjonalizowanego grupą alkilową, chlorem, bromem, jodem lub grupą nitrową, stanowiących zmostkowane grupą CH2 pochodne 1,3,5-triarylobenzenów.

  Twórcy
  Marek Pietraszkiewicz, Michał R. Maciejczyk, Krzysztof P. Górski
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • nowa metoda syntezy
  • tanie i stosunkowo nieinwazyjne odczynniki
  • możliwość prowadzenia reakcji w temperaturze pokojowej
  • produkt często wytrąca się z mieszaniny reakcyjnej co znacznie obniża koszty uzyskania związku
  Słowa kluczowe
  OLED, optoelektronika, fotowoltaika organiczna, fotonika, 1,3,5-triarylobenzen, truksen
  Zastosowanie

  Elektronika, Mikroelektronika: Technologie peryferiów (pamięci masowe, wyświetlacze, itp.), Technologie chemiczne: Substancje organiczne, Technologie chemiczne: Substancje specjalne, Chemia organiczna

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce, Zgłoszenie patentowe w Wielkiej Brytanii
 • Oferta nr. 11/13
  Tytuł
  Katalizator Pd/C, sposób otrzymywania katalizatora Pd/C, jego zastosowanie w reakcji elektroredukcji tlenu w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator Pd/C przeznaczony do elektroredukcji tlenu na katodzie ogniwa paliwowego na kwas mrówkowy. Katalizator ten zawiera pallad osadzony na nośniku węglowym,...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator Pd/C przeznaczony do elektroredukcji tlenu na katodzie ogniwa paliwowego na kwas mrówkowy. Katalizator ten zawiera pallad osadzony na nośniku węglowym, który uprzednio poddano zoptymalizowanej wstępnej obróbce (funkcjonalizacji) za pomocą stężonego kwasu azotowego w temperaturze 80°C przez 4 - 6 godzin. Charakteryzuje się on wyższą aktywnością właściwą na katodzie ogniwa na kwas mrówkowy niż dotychczas stosowany droższy katalizator na bazie platyny. W opatentowanym katalizatorze Pd/C, pallad, który jest metalem aktywnym w reakcji elektroredukcji tlenu, występuje w postaci nanocząstek o rozmiarach w zakresie od 2 nm do 15 nm. Stężenie wagowe palladu w tym katalizatorze wynosi od 10%wag. do 60%wag. Ponadto wynalazek obejmuje sposób otrzymywania katalizatora Pd/C oraz jego zastosowanie do redukcji tlenu w ogniwie na kwas mrówkowy, jak również wynalazek obejmuje takie ogniwo paliwowe na kwas mrówkowy.

  Twórcy
  Anna Mikołajczuk-Zychora, Andrzej Borodziński, Piotr Kędzierzawski, Leszek Stobiński, Marta Mazurkiewicz, Artur Małolepszy, Agata Kierzek, Karol Juchniewicz
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • otrzymany katalizator Pd/C wykazuje wyższą aktywność w reakcji elektroredukcji tlenu w ogniwie paliwowym zasilanym kwasem mrówkowym w porównaniu do aktywności katalizatora Pt/C
  • pallad, w porównaniu do platyny, jest tańszy oraz jego ilość w skorupie ziemskiej jest większa
  Słowa kluczowe
  Katalizator palladowy, ogniwo paliwowe zasilane kwasem mrówkowym, reakcja elektroredukcji tlenu, nośnik węglowy, funkcjonalizacja
  Zastosowanie

  Kompozyty, Baterie paliwowe, Produkcja wodoru, Niekonwencjonalne lub alternatywne źródła energii

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 6'/13
  Tytuł
  Sposób wytwarzania mezoporowatych materiałów opartych na nanocząstkach węglanu cynku oraz zastosowanie
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania mezoporowatych materiałów opartych na nanocząstkach węglanu cynku, takich jak kserożele lub aerożele składające się z tych nanocząstek, n...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania mezoporowatych materiałów opartych na nanocząstkach węglanu cynku, takich jak kserożele lub aerożele składające się z tych nanocząstek, nie zawierających zanieczyszczeń w postaci innych soli nieorganicznych bądź wody. Wynalazek dotyczy również zastosowania otrzymywanych tych sposobem materiałów

  Twórcy
  Janusz Lewiński, Kamil Sokołowski, Anna Cieślak
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • bardzo rozwinięta powierzchnia właściwa
  • materiały biokompatybilne
  Słowa kluczowe
  Nanocząstki, węglan cynku, materiały mezoporowate, aerożele, prekursory nanocząstek tlenku cynku, nośniki leków
  Zastosowanie
  • nośniki substancji aktywnych biologicznie, w tym leków
  • prekursory materiałów opartych o półprzewodnikowe nanocząstki ZnO o dużej powierzchni
  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 28/12
  Tytuł
  Katalizator Ru/Pd/C, sposób otrzymywania katalizatora Ru/Pd/C, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator Ru/Pd/C przeznaczony do elektroutleniania kwasu mrówkowego na anodzie ogniwa paliwowego zasilanego kwasem mrówkowym. Katalizator ten zawiera pal...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator Ru/Pd/C przeznaczony do elektroutleniania kwasu mrówkowego na anodzie ogniwa paliwowego zasilanego kwasem mrówkowym. Katalizator ten zawiera pallad i ruten osadzony na nośniku węglowym, w którym nominalny stosunek atomowy rutenu do palladu wynosi od 0,2 do 1,5. W katalizatorze Ru/Pd/C ruten występuje w postaci metalicznej, nie tworzy stopu z palladem. Katalizator ten sam się aktywuje poprzez samorzutne oscylacje napięcia ogniwa niewymagające doprowadzania energii z układu zewnętrznego. Wynalazek obejmuje sposób otrzymywania katalizatora Ru/Pd/C, jego zastosowanie do elektroutleniania kwasu mrówkowego w ogniwach paliwowych zasilanych kwasem mrówkowym, jak również takie ogniwo paliwowe na kwas mrówkowy.

  Twórcy
  Piotr Kędzierzawski, Anna Mikołajczuk, Andrzej Borodziński, Leszek Stobiński
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • otrzymany anodowy katalizator Ru/Pd/C, w przeciwieństwie do katalizatora Pd/C, zapewnia długotrwałą pracę ogniwa paliwowego zasilanego kwasem mrówkowym w roztworach tego kwasu o czystości cz.d.a.
  Słowa kluczowe
  katalizator palladowy, ruten, ogniwo paliwowe zasilane kwasem mrówkowym, elektroutlenianie kwasu mrówkowego, nanokompozyty
  Zastosowanie

  Kompozyty, Baterie paliwowe, Produkcja wodoru, Niekonwencjonalne lub alternatywne źródła energii

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenia patentowe w Niemczech
 • Oferta nr. 21/11
  Tytuł
  Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami i powierzchnia ciała stałego pokryta tym sposobem
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest metoda pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami z wykorzystaniem techniki Langmuira-Blodgett. Odpowiednio przygotowana mieszanina nanocząstek oraz związku ciekł...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest metoda pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami z wykorzystaniem techniki Langmuira-Blodgett. Odpowiednio przygotowana mieszanina nanocząstek oraz związku ciekłokrystalicznego po naniesieniu na powierzchnię wody tworzy dwuwymiarową sieć nanocząstek, która jest przenoszona na stałe podłoże. Poprzez dobór stopnia kompresji monowarstwy naniesionej na powierzchnię można łatwo kontrolować średni rozmiar komórki sieci. Ogólny stopień pokrycia powierzchni nanocząstkami można dostosować, odpowiednio dobierając skład nanoszonej mieszaniny. Nanocząstki złota można wykorzystać jako katalizator w procesie CVD (ang. Chemical Vapor Deposition) w celu wytworzenia na powierzchni nanodrutów azotku galu (GaN) jedynie w miejscach, gdzie osadzone były nanocząstki.

  Twórcy
  Jan Paczesny, Krzysztof Sozański, Robert Hołyst, Igor Dzięcielewski, Andrzej Żywociński, Witold Adamkiewicz
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • możliwość uzyskania pokrycia podłoża monowarstwą nanocząstek
  • szczególna morfologia uzyskiwanego pokrycia: dwuwymiarowa sieć nanocząstek
  • kontrola stopnia pokrycia powierzchni oraz wielkości motywów strkturalnych
  • brak szczególnych wymagań dotyczących rodzaju pokrywanej powierzchni i jej materiału
  • możliwość zastosowania różnych rodzajów nanocząstek (skład chemiczny, opłaszczenie, rozmiar)
  • możliwość efektywnego pokrywania nanostrukturami znacznych powierzchni (metoda oparta na samoorganizacji)
  Słowa kluczowe
  nanocząstki, samoorganizacja, sieci dwuwymiarowe, pokrycie powierzchni
  Zastosowanie

  Kontrolowane otrzymywanie dwuwymiarowych struktur nanocząstek, mogących znaleźć zastosowanie m.in. przy produkcji podłóż SERS, nanotipów, katalizatorów, biosensorów, podzespołów elektronicznych. Nanoinżynieria elektroniczna, Chemia analityczna, Chemia nieorganiczna, Biosensory, Mikro. i Nano.technologie

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce, Współwłaściciel Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Współpracowali z nami

coop_1
coop_2
coop_3
coop_4
coop_5