IChF PAN znajduje się wśród pierwszych dwudziestu instytucji, które najczęściej patentują swoje wynalazki. Jesteśmy właścicielem i współwłaścicielem szeregu zgłoszeń patentowych i patentów, które oferowane są do sprzedaży lub licencjonowania. Nasze patenty mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach, m.in. w produkcji tworzyw sztucznych i polimerów, w nowoczesnych zaawansowanych materiałach chemii analitycznej, a także w badaniach klinicznych, optyce, diagnostyce medycznej, farmacji itp.

Współpracujemy z niezależnymi rzeczoznawcami którzy dokonują wyceny patentów z uwzględnieniem nakładów wymaganych do ich wdrożenia do działalności komercyjnej. Procedura przeniesienia praw do patentu jest krótkotrwała i nie powinna przekroczyć 1 - 2 miesięcy.

Zachęcamy również do współpracy z autorami patentów mającej na celu dalszy rozwój technologii objętej ochroną.

Filtracja patentów:
Mikro- i nanotechnologia
 • Oferta nr. 6/19
  Tytuł
  Sposób wykrywania bakterii termotolerancyjnych z rodzaju Campylobacter spp. w żywności
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania termotolerancjnych bakterii z rodzaju Campylobacter w żywności. Bardziej szczegółowo, wynalazek ten ujawnia sposób wykrywania bakte...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania termotolerancjnych bakterii z rodzaju Campylobacter w żywności. Bardziej szczegółowo, wynalazek ten ujawnia sposób wykrywania bakterii C. jejuni, C. coli, C. upsaliensis i C. lari w żywności, zwłaszcza w mięsie drobiowym, a także sposób odróżniania wyżej wymienionych gatunków bakterii od innych bakterii spotykanych w tego rodzaju żywności poprzez sprzężenie metod hodowlanych ze wzmocnioną powierzchniowo spektroskopią Ramana (ang., Surface-enhanced Raman Spectroscopy, SERS) oraz analizą głównych składowych (ang., Principal Component Analysis, PCA).

  Twórcy
  Evelin Witkowska, Krzysztof Niciński, Dorota Korsak, Bartłomiej Dominiak, Agnieszka Michota-Kamińska
  Zalety / innowacyjne aspekty

  Opracowanie nowej metody identyfikacji bakterii termotolerancyjnych z rodzaju  Campylobacter spp. w żywności, która:

  a) jest znacznie mniej czasochłonna niż metody klasyczne;

  b) może być przeprowadzona przez osoby o mniejszym doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych;

  c) jest rozwinięciem obowiązującej normy ISO w zakresie badań żywności pod kątem obecności w/w bakterii;

  d) daje wysoki procentowy stopień pewności identyfikacji bakterii na poziomie gatunkowym

  Słowa kluczowe
  Powierzchniowo-wzmocniona spektroskopia Ramana (SERS), platforma SERS, detekcja mikriorganizmów
  Zastosowanie

  Laboratoryjna identyfikacja bakterii termotolerancyjnych z rodzaju  Campylobacter spp. w próbkach żywności

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 2/19
  Tytuł
  DNA Origami konwerter chemii powierzchni
  Streszczenie w skrócie

  Grafen jest wyjątkowym materiałem dwuwymiarowym, mającym obiecujące zastosowania w nanotechnologii. Jego głównym ograniczeniem jest problem selektywnej i kontrolowanej modyfikacji chemicznej...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Grafen jest wyjątkowym materiałem dwuwymiarowym, mającym obiecujące zastosowania w nanotechnologii. Jego głównym ograniczeniem jest problem selektywnej i kontrolowanej modyfikacji chemicznej, bez zaburzania jego właściwości. To ogranicza przydatność grafenu przede wszystkim w elektronicznych i optycznych zastosowaniach czujnikowych. Udało nam się pokonać ten problem dzięki zastosowaniu struktur DNA origami jako konwerterów chemii powierzchni. DNA origami są programowalnymi nanostrukturami i wymiarach ok. 21.000 nm3. Pokazujemy, że dzięki włączeniu do struktury cząsteczek piranu na wybranych niciach DNA, możemy selektywnie umieszczać nanostruktury DNA na powierzchni grafenu. Dzięki temu, że nanostruktury DNA mogę być sfunkcjonalizowane na wiele innych sposobów, chemia powierzchni grafenu może zostać przystosowana do wielu różnych chemicznych funkcji.

  Twórcy
  Izabela KAMIŃSKA, Philip TINNEFELD
  Zalety / innowacyjne aspekty

  - modyfikacja chemii powierzchni grafenu, bez zaburzania jego właściwości;

  - zastosowanie cząsteczek piranu do umieszczenia struktur DNA origami na grafenie, bez ich denaturacji;

  - umieszczenie pojedynczych cząsteczek barwników organicznych na kontrolowanej odległości od grafenu (1 – 60 nm);

  - umieszczenie więcej nić jednego typu cząsteczek barwnika organicznego na kontrolowanej odległości od powierzchni grafenu, dla różnych odległości, w jednej strukturze DNA origami;

  - umieszczenie na powierzchni w sposób kontrolowany i precyzyjny (~1 nm) dowolnej struktury, która może zostać umieszczona w DNA origami (np. białka);

  - próbniki fluorescencyjne mogą zostać umieszczone w takiej odległości od grafenu, dla której wykazują największą czułość na zmiany fluorescencji;

  - metoda może zostać rozszerzona na dowolny materiał dwuwymiarowy;

  - struktura/wynalazek może zostać połączony z elektrycznym sterowaniem i odczytem.

  Słowa kluczowe
  Grafen, DNA origami, fluorescencja, pojedyncze cząsteczki, przekaz energii, chemia powierzchni, piren
  Zastosowanie

  - próbniki fluorescencyjne

  - czujniki optyczne

  - czujniki napięcia

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie europejskie
 • Oferta nr. 8/18
  Tytuł
  Przenośne urządzenie mikroprzepływowe służące autonomicznej generacji bibliotek monodyspersyjnych kropel do cyfrowych oznaczeń analitycznych minimalnego stężenia hamującego oraz zliczania mikroorganizmów
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek ten to urządzenie, a zarazem metoda wysokoprzepustowego wytwarzania monodyspersyjnych kropli bez dodatkowego systemu pomp, a także zastosowanie tego urządzenia do określania minimalnego s...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek ten to urządzenie, a zarazem metoda wysokoprzepustowego wytwarzania monodyspersyjnych kropli bez dodatkowego systemu pomp, a także zastosowanie tego urządzenia do określania minimalnego stężenia hamującego (MIC) antybiotyków oraz do zliczania drobnoustrojów. Wynalazek wykorzystuje grawitację jako źródło ciśnienia, które przepycha próbkę przez moduł do pasywnej emulsyfikacji. Wynalazek zapewnia możliwość emulsyfikacji więcej niż jednej próbki jednocześnie.

  Twórcy
  Kao Yu-Ting, Piotr Garstecki, Tomasz Kamiński, Witold Postek, Jan Guzowski
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wynalazek pozwala na emulsyfikację szeregu próbek bez użycia pomp strzykawkowych ani innych dedykowanych źródeł ciśnienia
  • Wynalazek jest prosty w obsłudze, co umożliwia jego wykorzystanie po krótkim przeszkoleniu przez osobę niewykwalifikowaną
  • Wynalazek pozwala na wysokoprzepustową analizę odporności na antybiotyk i na zliczanie bakterii
  Słowa kluczowe
  Emulsja, pasywna emulsyfikacja, biblioteka kropel
  Zastosowanie

  Wynalazek ma zastosowanie w mikroprzepływowych technikach analitycznych, podczas zliczania bakterii (jednostek tworzących kolonię, CFU) oraz w testach do badania wrażliwości bakterii na antybiotyki (AST). Wynalazek może również ułatwić przeprowadzanie biochemicznych testów cyfrowych w kroplach, na przykład w łańcuchowej reakcji polimerazy albo w izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 5/18
  Tytuł
  Platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platformy ...
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma do badań tj. detekcji i /lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, oraz do pomiarów spektroelektrochemicznych z wykorzystaniem techni...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma do badań tj. detekcji i /lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, oraz do pomiarów spektroelektrochemicznych z wykorzystaniem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS), sposób jej przygotowania, jej zastosowanie oraz pomiary z użyciem takiej platformy.

  Platforma bazuje na ogniwie fotowoltaicznym pokrytym warstwą metaliczną. Ogniwa fotowoltaiczne wykonane są krzemu pokrytego cienką warstwą azotku krzemu (warstwa antyrefleksyjna). Na powierzchni azotku krzemu znajdują się kontakty elektryczne (elektroda górna) wykonane z wysoko przewodzącego metalu (np. srebro), które mogą służyć jako miejsca przykładania potencjału elektrycznego w czasie pomiarów spektroelektrochemicznych. Opracowana platforma charakteryzuje się wysokim współczynnikiem wzmocnienia SERS (108), wysoką powtarzalnością (RSD<5%) i stabilnością rejestrowanych sygnałów zarówno dla badanych związków chemicznych jak i mikroorganizmów.

  Twórcy
  Agnieszka Michota - Kamińska, Evelin Witkowska, Dorota Korsak, Joanna Trzcińska-Danielewicz, Agnieszka Girstun, Krzysztof Niciński, Tomasz Szymborski
  Zalety / innowacyjne aspekty

  Opracowanie nowej klasy podłoży aktywnych SERS-owsko, które:

  a) będą umożliwiały uzyskiwanie wysokich współczynników wzmocnienia sygnału Ramana,

  b) będą uniwersalne, tj. będą umożliwiały pomiar próbek zarówno biologicznych (np. bakterie) jak i niebiologicznych,

  c) będą umożliwiały bezpośrednie osadzanie bakterii z cieczy, tj. osocza, moczu czy wody, tak by nie istniała konieczność ich przenoszenia z cieczy na podłoże SERS,

  d) będą umożliwiały przykładanie potencjału elektrycznego, tak by można było prowadzić pomiary SERS wykorzystując metody elektrochemiczne.

  Słowa kluczowe
  Powierzchniowo-wzmocniona spektroskopia Ramana, ogniwa fotowoltaiczne, platforma SERS, detekcja mikriorganizmów, spektroelektrochemia
  Zastosowanie
  • Platforma do wykrywania mikroorganizmów
  • Platforma do pomiarów SERS
  • Platforma do pomiarów spektroelektrochemicznych
  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 4/18
  Tytuł
  Hierarchicznie ustrukturyzowana warstwa makroporowatego poli(2,3'-bitiofenu) wdrukowana hormonem ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) i zastosowanie tej warstwy jako elementu rozpoznającego chemoczujnika do selektywnego oznaczania hCG
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest nowa makroporowata warstwa poli(2,3’-bitiofenu) w postaci odwróconego opalu wdrukowana hormonem ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG), procedura je...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest nowa makroporowata warstwa poli(2,3’-bitiofenu) w postaci odwróconego opalu wdrukowana hormonem ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG), procedura jej wytwarzania i zastosowanie jej do konstrukcji chemoczujnika do oznaczania hCG.

  Twórcy
  Marcin Dąbrowski, Agnieszka Zimińska, Maciej Cieplak, Piyush S. Sharma
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wysokie parametry analityczne i użytkowe chemoczujnika, tzn. oznaczanie hCG w femtomolowym zakresie stężeń oraz bardzo wysoka selektywność wobec substancji przeszkadzających.
  • Jednoczesne zastosowanie trzech podejść: (i) wdrukowywanie semi-kowalencyjne białek, (ii) wdrukowywanie powierzchniowe oraz (iii) rozwinięcie powierzchni właściwej polimeru poprzez wytworzenie go w postaci odwróconego opalu.
  • Zoptymalizowana procedura osadzania poli(2,3’-bitiofenu) na kryształach koloidalnych pozwala na otrzymywanie makroporowatego poli(2,3’-bitiofenu) w postaci odwróconych opali oraz na precyzyjną kontrolę grubości warstwy
  Słowa kluczowe
  odwrócony opal, sferyczna nanocząstka krzemionkowa, kryształ koloidalny, makroporowatość, politiofen, powierzchniowe wdrukowywanie białek, wdrukowywanie semi-kowalencyjne, hormon ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG)
  Zastosowanie

  Opracowany chemoczujnik do oznaczania hCG może znaleźć zastosowanie w analizie klinicznej do diagnostyki np. problemów z płodnością, a także chorób nowotworowych. W Polsce z powodu bezpłodności cierpi około 10-15% par w wieku reprodukcyjnym. Ponadto, warstwa MIP może służyć do oczyszczania hCG z mieszaniny i wszędzie tam gdzie istotna jest selektywna ekstrakcja hCG do fazy stałej. 

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 3/18
  Tytuł
  Układ mikroprzepływowy do wytwarzania monodyspersyjnych kropli
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest układ mikroprzepływowy do wytwarzania monodyspersyjnych mikrokropli, umożliwiający podział zadanej objętości cieczy na jednorodne kropli płynu w niemieszającym się p...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest układ mikroprzepływowy do wytwarzania monodyspersyjnych mikrokropli, umożliwiający podział zadanej objętości cieczy na jednorodne kropli płynu w niemieszającym się płynie. Wynalazek dotyczy budowy urządzenia. Urządzenie zostało badane pod kątem produkcji wodnych kropli, wielkości 30-100 nL i współczynniku polidyspersji poniżej 5%, we fluorowanym oleju zawierającym surfaktant. Inne warianty mogą zostać opracowane na podstawie tego wynalazku.

  Twórcy
  Adam Opalski, Karol Makuch, Yu-Kai Lai, Piotr Garstecki
  Zalety / innowacyjne aspekty

  W porównaniu do opisanych w literaturze urządzeń nasz wynalazek oferuje:

  - wyższą przepustowość produkcji kropli

  - szerszy zakres przepływów płynów dla których produkowane krople są wciąż jednorodne

  Słowa kluczowe
  monodyspersyjna emulsja, krople, urządzenie mikroprzepływowe, wysokoprzepustowa produkcja emulsji
  Zastosowanie

  - enkapsulacja związków biologicznie czynnych,

  - produkcja monodyspersyjnych żelowych cząsteczek,

  - produkcja nanocząstek w kroplach,

  - hodowla mikroorganizmów w kroplach

  - testy in vitro leków

  Stan zaawansowania
  etap badania etap rozwoju etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 12/17
  Tytuł
  Nanokompozyty hybrydowe o przestrzennej strukturze, sposób ich wytwarzania, nanostrukturalne czujniki zawierające jako materiał anodowy na elektrodzie pracującej nanokompozyty hybrydowe oraz zastosowanie tych nanokompozytów hybrydowych
  Streszczenie w skrócie
  Jedno- i dwuwymiarowe nanostruktury Ni, Cu i Cu-Ni pomyślnie wsparte na g-C3N4. Nanoseryzowany katalizator Ni / g-C3N4 wykazuje wyjątkową aktywność i stabilność w reakcji utleniania metanolu (MOR...
  Więcej
  Pełne Streszczenie
  Jedno- i dwuwymiarowe nanostruktury Ni, Cu i Cu-Ni pomyślnie wsparte na g-C3N4. Nanoseryzowany katalizator Ni / g-C3N4 wykazuje wyjątkową aktywność i stabilność w reakcji utleniania metanolu (MOR). Nanostrukturalne heterozłącza NiO / g-C3N4 ułatwiają separację elektronów i umożliwiają bardziej efektywny transfer energii.
  Twórcy
  Izabela Stefanowicz-Pięta, Piotr Pięta, Robert Nowakowski, Agnieszka Lewalska-Graczyk
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wkorzystanie tanich materiałow
  • Łatwość syntezy (jednostopniowa)
  • Anoda bezdodatku PGM
  • Dostosowane do warunków alkalicznych
  • Uzycie katalizatora, poniżej 0.002mg
  Słowa kluczowe
  elektrokataliza, elektroutlenianie metanolu, strukturalne kataliazatory Ni, zaawansowane nanomateriały
  Zastosowanie

  bateriebio-alkocholowe, czujniki metanolowe, katalizatory anodowe dlaogniwpaliwowych FC

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 7/17
  Tytuł
  Katalizator Pd/MWCNTs do elektroutleniania kwasu mrówkowego, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie tego katalizatora w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy i takie ogniwo paliwowe
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator palladowy osadzony na nanorurkach węglowych (Pd/MWCNTs) do elektroutleniania kwasu mrówkowego, ulepszony sposób otrzymywania tego katalizatora o...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator palladowy osadzony na nanorurkach węglowych (Pd/MWCNTs) do elektroutleniania kwasu mrówkowego, ulepszony sposób otrzymywania tego katalizatora oraz jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy i takie ogniwo paliwowe. W szczególności, wynalazek obejmuje udoskonalony sposób otrzymywania wysoce aktywnego katalizatora zawierającego pallad osadzony na wielościennych nanorurkach węglowych do elektroutleniania kwasu mrówkowego, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe (DFAFC).

  Twórcy
  Zalety / innowacyjne aspekty

  Opracowany katalizator posiada wyższą aktywność od komercyjnego katalizatora palladowego, co pozwala obniżyć koszty inwestycyjne i koszty eksploatacji ogniwa paliwowego.

  Słowa kluczowe
  Katalizator palladowy, ogniwa paliwowe na kwas mrówkowy
  Zastosowanie

  Ogniwo paliwowe na kwas mrówkowy może być zastosowane do zasilania przenośnych urządzeń elektrycznych w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej.

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 6/17
  Tytuł
  Sposób wytwarzania sond do skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) zaizolowanych w osnowie szklanej, sonda wytworzona tym sposobem oraz jej zastosowanie do obrazowania STM w elektrolitach organicznych i wodnych
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania sond do skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) zaizolowanych w osnowie szklanej oraz sonda wytworzona tym sposobem, która nadaje się do...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania sond do skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) zaizolowanych w osnowie szklanej oraz sonda wytworzona tym sposobem, która nadaje się do obrazowania STM w elektrolitach organicznych, wodnych i cieczach jonowych.

  Twórcy
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wynalazek pozwala na obrazowanie za pomocą skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) w rozpuszczalnikach organicznych,
  • Do jego wytworzenia nie jest wymagane użycie specjalistycznych urządzeń,
  • Do jego wytworzenia wykorzystuje się materiały powszechnie dostępne i nisko kosztowe.
  Słowa kluczowe
  Skaningowa mikroskopia tunelowa, sonda skaningowa, elektrolity organiczne
  Zastosowanie

  Pomiary za pomocą skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) w warunkach elektrochemicznych, szczególnie w elektrolitach będących cieczami jonowymi lub składających się z rozpuszczalnika organicznego lub wody, zawierających rozpuszczone sole, których stężenie ograniczone jest jedynie ich rozpuszczalnością.

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 2/17
  Tytuł
  Układ do pasywnego podziału kropli na emulsje i znakowania emulsji oraz sposób pasywnego podziału kropli na emulsje i znakowania emulsji
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób pasywnego podziału sekwencji wielu kropel wodnych na emulsje monodyspersyjnych kropel zawieszonych w oleju i przestrzennego znakowania każdej emulsji, i ukł...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób pasywnego podziału sekwencji wielu kropel wodnych na emulsje monodyspersyjnych kropel zawieszonych w oleju i przestrzennego znakowania każdej emulsji, i układ mikroprzepływowy do pasywnego podziału sekwencji wielu kropel wodnych na emulsje monodyspersyjnych kropel zawieszonych w oleju i przestrzennego znakowania każdej emulsji według sposobu. Emulsyfikacja przebiega pasywnie, zaś otrzymanie emulsji monodyspersyjnych kropel odbywa się bez wykorzystania dedykowanych do oczyszczania emulsyfikatora z emulsji źródeł ciśnienia, np. pomp strzykawkowych.

  Twórcy
  Witold Postek, Tomasz Kamiński, Piotr Garstecki
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wynalazek pozwala na emulsyfikację wielu kropel-matek w układzie mikroprzepływowym,
  • Odpychanie powstających kropel emulsji od emulsyfikatora odbywa się bez konieczności użycia dedykowanych do tego źródeł ciśnienia, np. pomp strzykawkowych,
  • Przestrzenne znakowanie emulsji pozwala na identyfikację każdej emulsji bez konieczności wykorzystania znaczników chemicznych w emulsjach.
  Słowa kluczowe
  emulsja, pasywna emulsyfikacja, biblioteka kropel
  Zastosowanie

  Przedmiot wynalazku może zostać wykorzystany w takich dziedzinach jak badania diagnostyczne z wykorzystaniem cyfrowej reakcji łańcuchowej polimerazy w kroplach (ddPCR) w oparciu o algorytmy umożliwiające racjonalne planowanie badania, badania przesiewowe leków lub antybiotyków w odniesieniu do pojedynczych komórek lub populacji komórek, produkcja mikrocząstek funkcjonalnych np. opartych na hydrożelach. 

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 1/17
  Tytuł
  Sposób i urządzenie do osadzania nanocząstek na wewnętrznych ścianach kapilary polimerowej z użyciem fal ultradźwiękowych
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do osadzania nanocząstek (np. metali lub ich tlenków) na wewnętrznych ściankach kapilary teflonowej z użyciem fal ultradźwiękowych. Meto...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do osadzania nanocząstek (np. metali lub ich tlenków) na wewnętrznych ściankach kapilary teflonowej z użyciem fal ultradźwiękowych. Metoda służy do wytwarzania aktywnych chemicznie i biologicznie powierzchni w układach mikroprzepływowych.

  Twórcy
  Ewelina Kuna, Dariusz Łomot, Juan Carlos Colmenares Quintero
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Gładka i inertna chemicznie powierzchnia pokryta nanocząstkami (np. metali lub ich tlenków),
  • Trwała warstwa nanocząstek,
  • Metoda nie wymaga zastosowania podwyższonej temperatury i podwyższonego ciśnienia,
  • Metoda nie wymaga zastosowania innych niż woda rozpuszczalników, aspekt ekologiczny.
  Słowa kluczowe
  teflon, kapilara, fotokatalizator, warstwa, mikroreaktor
  Zastosowanie

  Przygotowanie kapilar teflonowych do zastosowań w mikroprzepływowych układach fotokatalitycznych do oczyszczania wody.

  Usuwanie bakterii w systemie oczyszczania wody.

  Fotokatalityczna synteza w układach mikroprzepływowych.

  Analityka medyczna.

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 13/16
  Tytuł
  Nowy selektywny czujnik optyczny do oznaczania stężenia białek, w szczególności ludzkiej albuminy, z zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie i wykorzystaniem dwójłomności ciekłych kryształów
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest nowy optyczny chemoczujnik do oznaczania białek, a zwłaszcza albuminy surowicy krwi ludzkiej (ang. human serum albumin, HSA).  Elementem rozpoznającym tego czujnika...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest nowy optyczny chemoczujnik do oznaczania białek, a zwłaszcza albuminy surowicy krwi ludzkiej (ang. human serum albumin, HSA).  Elementem rozpoznającym tego czujnika jest przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany molekularnie za pomocą HSA, osadzony na powierzchni płytki szklanej pokrytej półprzezroczystą warstewką złota.  Do detekcji białka związanego z warstwą MIP zastosowano zjawisko dwójłomności ciekłych kryształów. Im więcej cząsteczek białka było związanych z warstwą MIP tym bardziej zaburzona była struktura ciekłego kryształu, a co za tym idzie więcej światła przechodziło przez próbkę. Opracowany chemoczujnik pozwala na oznaczanie HSA w zakresie stężeń od 3 do 15 µM.

  Twórcy
  Maciej Cieplak, Rafał Węgłowski, Zofia Iskierko, Dorota Węgłowska, Piyush Sharma, Krzysztof Noworyta, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Po raz pierwszy zastosowano warstwę polimeru wdrukowanego molekularnie jako element rozpoznający optycznego chemoczujnika, w którym do detekcji analitu wykorzystano zjawisko dwójłomności cienkiej warstwy ciekłych kryształów,
  • Element rozpoznający chemoczujnika stanowiła warstwa polimeru wdrukowanego molekularnie (ang. molecularly imprinted polimer, MIP) o grubości 16 nm semi-kowalencyjnie wdrukowana albuminą surowicy krwi ludzkiej (HSA).
  Słowa kluczowe
  Albumina surowicy krwi ludzkiej (HSA), polimer wdrukowany molekularnie (MIP), chemoczujnik, ciekły kryształ, dwójłomność.
  Zastosowanie

  Opracowany i wykonany czujnik chemiczny umożliwia łatwe oznaczanie albuminy surowicy krwi ludzkiej (HSA) w zakresie stężeń od 0,2 do 1 mg/mL. Podwyższone stężenie HSA w moczu związane jest z uszkodzeniem nerek związanym z takimi chorobami jak cukrzyca i nadciśnienie.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 12/16
  Tytuł
  Makroporowata warstwa, o strukturze odwróconego opalu, poli(2,3'-bitiofenu) semi-kowalencyjnie wdrukowana powierzchniowo ludzką albuminą osocza krwi (HSA) i zastosowanie tej warstwy jako elementu rozpoznającego chemoczujnika do selektywnego oznaczania HSA
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest nowa makroporowata warstwa poli(2,3’-bitiofenu) w postaci odwróconego opalu wdrukowana albumina osocza krwi ludzkiej (HSA), procedura jej wytwarzania i zasto...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest nowa makroporowata warstwa poli(2,3’-bitiofenu) w postaci odwróconego opalu wdrukowana albumina osocza krwi ludzkiej (HSA), procedura jej wytwarzania i zastosowanie jej do konstrukcji chemoczujnika do oznaczania HSA. 

  Twórcy
  Marcin Dąbrowski, Maciej Cieplak, Piyush S. Sharma, Paweł Borowicz, Krzysztof Noworyta, Wojciech Lisowski, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wysokie parametry analityczne i użytkowe chemoczujnika, tzn. bardzo wysoka wykrywalność HSA oraz bardzo wysoka selektywność wobec substancji przeszkadzających, zwłaszcza małych białek,
  • Jednoczesne zastosowanie trzech strategii: (i) wdrukowywanie semi-kowalencyjne białek, (ii) wdrukowywanie powierzchniowe i (iii) rozwinięcie powierzchni polimeru poprzez wytworzenie go w postaci odwróconego opalu,
  • Zoptymalizowana procedura osadzania poli(2,3’-bitiofenu) na kryształach koloidalnych pozwala na otrzymywanie makroporowatej warstwy poli(2,3’-bitiofenu) w postaci odwróconego opalu oraz na precyzyjną kontrolę grubości tej warstwy. 

   

  Słowa kluczowe
  odwrócony opal, sferyczna nanocząstka krzemionkowa, kryształ koloidalny, makroporowatość, politiofen, powierzchniowe wdrukowywanie białek, wdrukowywanie semi-kowalencyjne, albumina osocza krwi ludzkiej
  Zastosowanie

  Opracowany chemoczujnik do oznaczania HSA może znaleźć zastosowanie w analizie klinicznej do diagnostyki, np. choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, szpiczaka mnogiego, niewydolności nerek i wątroby, etc., a także wszędzie tam, gdzie oznaczanie HSA jest istotne.  Ponadto, warstwa MIP może służyć wydzielania i do oczyszczania HSA z mieszaniny i wszędzie tam, gdzie istotna jest selektywna ekstrakcja HSA do fazy stałej. 

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, możliwość rozszerzenia ochrony za granicą
 • Oferta nr. 9/16
  Tytuł
  Matryca pektynowa, sposób jej otrzymywania oraz jej zastosowanie w syntezie nanocząstek złota, elektrochemii oraz mikrobiologii
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest matryca pektynowa, zwłaszcza do stosowania w syntezie nanocząstek złota, oraz matryca wypełniona nanocząstkami złota. Wynalazek obejmuje również sposób otrz...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest matryca pektynowa, zwłaszcza do stosowania w syntezie nanocząstek złota, oraz matryca wypełniona nanocząstkami złota. Wynalazek obejmuje również sposób otrzymywania matrycy, oraz jej zastosowanie w elektrochemii szczególnie do utleniania cukrów oraz jako pokrycie antybakteryjne.

  Twórcy
  Joanna Dolińska, Marcin Opałło, Kinga Matuła, Łukasz Richter
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • prosta synteza
  • brak dodatkowych środków redukujących
  • przyjazna środowisku
  • nieuwalnianie jonów do środowiska
  • katalizator reakcji elektroutleniania cukrów
  Słowa kluczowe
  złoto, nanocząstki, cukry, bakterie, antybakteryjność
  Zastosowanie

  Jako katalizator do reakcji elektrodwych np. elektroutleniania cukrów, oraz jako materiał o właściwościach bakteriobójczych.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, możliwość rozszerzenia ochrony za granicą
 • Oferta nr. 4/16
  Tytuł
  Sposób wytwarzania usieciowanych monowarstw nanometalicznych (membran) na granicy faz ciecz-ciecz oraz stosowane w tym sposobie urządzenie do redukcji powierzchni granicy faz ciecz-ciecz
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek ujawnia nową metodę wytwarzania stałych, usieciowanych monowarstw nanometalicznych w postaci membran o grubości odpowiadającej średnicy jednej nanocząstki na granicy faz ciecz-ciecz. Uzys...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek ujawnia nową metodę wytwarzania stałych, usieciowanych monowarstw nanometalicznych w postaci membran o grubości odpowiadającej średnicy jednej nanocząstki na granicy faz ciecz-ciecz. Uzyskiwane monowarstwy zbudowane są z nacząstek metali takich jak złoto, srebra, pallad, platyna lub mieszaniny tych nanocząstek o dowolnym składzie. W procesie wytwarzania membran wykorzystywane są zjawiska samoorganizacji materii na granicy faz ciecz-ciecz. Istotnym elementem jest projekt układu (IRS), który pozwala w sposób dowolny redukować dostępną dla nanoobiektów powierzchnię granicy faz dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie dystansu pomiędzy nanoobiektami i po dodatku czynników sieciujących wytworzenie stabilnych membran (których powierzchnia może wynosić kilka cm2) połączonych wiązaniami kowalencyjnymi. Układ IRS, którego koszt wytworzenia to kilka złotych stanowi alternatywę dla kosztownej wagi Langmuir-Blodgett.

  Twórcy
  Tomasz Andryszewski, Michalina Iwan, Marcin Fiałkowski
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Proces samoorganizacji prowadzony jest w specjalnie zaprojektowanym do tych celów układzie, którego koszt wytworzenia nie przekracza 2PLN a materiały do jego wytworzenia są łatwo dostępne
  • Aby uzyskać monowarstwy metaliczne nie jest wymagane stosowanie kosztownej wagi Languira-Blodgett
  • W procesie tym uzyskiwane są usieciowane kowalencyjnie monowarstwy metaliczne o powierzchni kilku cm2, które składać się mogą z nanocząstek metali takich jak złoto, srebro, pallad, platyna lub mieszanin tych nanocząstek o dowolnym składzie
  • Proces tworzenia monowarstwy prowadzony jest na granicy faz ciecz-ciecz
  • Układ posiada system samoregulacji dzięki któremu zawsze powstaje membrana w postaci monowarstwy metalicznej

   

  Słowa kluczowe
  Nanocząstki metali, kowalencyjnie związana monowarstwa metaliczna, zjawiska samoorganizacji na granicy faz ciecz-ciecz
  Zastosowanie

  Metoda może być z powodzeniem wykorzystywana przez laboratoria badawcze oraz firmy, które specjalizują się w wytwarzaniu nowoczesnych układów elektronicznych takich jak fotoogniwa lub diody OLED. Dodatkowo wytworzone membrany mogą znaleźć zastosowanie jako podłoża SERS. Substancje nieorganiczne, chemia nieorganiczna, ekologia, recykling i odzysk

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, możliwość rozszerzenia ochrony za granicą
 • Oferta nr. 2/16
  Tytuł
  Białko pVII z mutacją punktową bakteriofaga filamentowego M13 oraz zastosowanie białka pVII z mutacją punktową bakteriofaga M13 do specyficznego wiązania nanomateriałów węglowych, zwłaszcza nanowłókien węglowych
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek przedstawia białko pVII z mutacją punktową bakteriofaga filamentowego M13 (pVII-mutant-M13) i jego specyficzne właściwości do wiązania nanowłókien węglowych (CNF) (Fig. 1). Wydajno...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek przedstawia białko pVII z mutacją punktową bakteriofaga filamentowego M13 (pVII-mutant-M13) i jego specyficzne właściwości do wiązania nanowłókien węglowych (CNF) (Fig. 1). Wydajność (efektywność) wiązania CNF przez fagi z zmutowanym białkiem pVII, jest prawie o dwa rzędy wielkości większa od efektywności wiązania CNF przez fagi M13 z niemodyfikowanym białkiem pVII (pVII-M13) (Fig. 2). Specyficzne wiązanie białka pVII-mutant-M13 z CNF  potwierdzone zostało również za pomocą mikroskopu sił atomowych (Fig. 4) oraz transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) (Fig. 5). CNF wiązane jest przez końce faga, gdzie pVII się znajduje. Wiązania pVII-mutant-M13 nie obserwowano w przypadku, gdy zastosowano inne nanomateriały węglowe np. zredukowany tlenek grafenu (rGO), jednościenne (SWCNT) oraz wielościenne (MWCNT) nanorurki węglowe, zaś bardzo słabe wiązanie zaobserwowano dla grafitu (Gr). Zostało to potwierdzone na podstawie obliczonej wydajności wiązania (Fig. 3) oraz przy pomocy TEM (Fig. 6)

  Twórcy
  Katarzyna Szot-Karpińska, Piotr Golec, Adam Leśniewski, Grzegorz Węgrzyn, Marcin Łoś
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Zgodnie z wynalazkiem, białko pVII faga filamentowego M13 z mutacją punktową charakteryzuje się tym, że specyficznie wiąże się z nanowłóknami węglowymi umożliwiając tworzenie hybrydowych materiałów (bionanomateriałów) o bardziej rozwiniętej powierzchni.
  • Korzystnie białko pVII zawiera mutację punktową.
  • Korzystnie, mutacja punktowa białka pVII polega na zamianie pojedynczego nukleotydu adeniny na guaninę w pozycji 1142, w rezultacie kodon dla glutaminy zostaje zastąpiony kodonem dla argininy w kodującym białku pVII - pVII mutant-M13 (Tabela 1).
  • Korzystnie, białko pVII z mutacją punktową występuje w stworzonym przez nas bakteriofagu filamentowym
  • Korzystnie, białko pVII z mutacją punktową wiąże nanomateriały, korzystniej nanomateriały węglowe, najkorzystniej nanowłókna węglowe.
  • Korzystnie, wspomniane CNF mają średnice od 10 do 500 nm, korzystniej od 50 do 150 nm.
  • Korzystnie, bardzo duża wydajność wiązania białka pVII z mutacją punktową faga M13 z nanowłóknami węglowymi, która wyrażona jest jako stosunek ilości fagów M13 wymytych po etapach wiązania do CNF i odpłukaniu fagów niezwiązanych z CNF (w skrócie O), do całkowitej liczby fagów inkubowanych z nanowłóknami węglowymi CNF (w skrócie I) wyrażone jako współczynnik O/I. Wydajność wiązania CNF przez fagi z zmutowanym białkiem pVII, jest prawie o dwa rzędy wielkości większa od efektywności wiązania CNF przez fagi M13 z niemodyfikowanym białkiem pVII.
  • Obecny wynalazek obejmuje także zastosowanie białka pVII z mutacją punktową bakteriofaga M13 do specyficznego wiązania nanomateriałów węglowych, zwłaszcza nanowłókien węglowych.
  • Korzystnie, specyficzne wiązanie białka pVII z mutacją punktową faga M13 nie występuje z innymi nanomateriałami, korzystniej z innymi nanomateriałami węglowymi, najkorzystniej z grafitem, zredukowanym tlenkiem grafenu, jednościennymi oraz wielościennymi nanorurkami węglowymi.
  Słowa kluczowe
  białko pVII, bakteriofag filamentowy M13,nanomateriały węglowe, nanowłókna węglowe, hybrydowe nanomateriały
  Zastosowanie

  Białko pVII faga filamentowego M13 z mutacją punktową charakteryzuje się tym, że specyficznie wiąże się z nanowłóknami węglowymi umożliwiając tworzenie hybrydowych materiałów (bionanomateriałów) o bardziej rozwiniętej powierzchni niż same nanowłókna węglowe. Materiały takie mogą znaleźć zastosowanie w elektrochemii, jako materiał do modyfikacji elektrod. Z kolei takie elektrody mogą być wykorzystane do tworzenia superkondensatorów, ogniw paliwowych, baterii litowo-jonowych oraz czujników elektrochemicznych. Mogą również służyć jako podłoża do unieruchamiania biocząsteczek, np. DNA. Tak więc, takie materiały hybrydowe (bionanomateriały) mogą znaleźć zastosowanie w biologii, medycynie, optyce czy też elektronice.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, możliwość rozszerzenia ochrony za granicą
  Załączniki
 • Oferta nr. 8/15
  Tytuł
  Sposób odzyskiwania złota zwłaszcza z odpadów laboratoryjnych i zastosowanie tego sposobu
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek ujawnia nową metodę odzyskiwania złota z odpadów, w których metal ten występuje w postaci nanocząstek pokrytych organicznymi lub nieorganicznymi ligandami. Metoda pozwala ro...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek ujawnia nową metodę odzyskiwania złota z odpadów, w których metal ten występuje w postaci nanocząstek pokrytych organicznymi lub nieorganicznymi ligandami. Metoda pozwala roztwarzać nanocząstki znajdujące się w roztworach wodnych lub organicznych, związane chemicznie lub fizykochemicznie z porowatą powierzchnią, lub na powierzchni ciał stałych, oraz przekształcanie ich do postaci soli tetrachloro-`lub tetrabromozłocianów (III) litowców lub amonu, a także ponowne wykorzystanie w/w soli do syntezy stabilnych nanocząstek złota.

  Twórcy
  Tomasz Andryszewski, Michalina Iwan, Marcin Fiałkowski, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • koszt surowców niezbędnych do odzyskania 1g złota o wartości rynkowej 142 PLN to jedynie 4,20 PLN,
  • otrzymane produkty w postaci nieorganicznych soli złota dają się łatwo oddzielić od organicznych oraz nieorganicznych zanieczyszczeń i odznaczają się wysokim stopniem czystości,
  • reakcja prowadzona jest w temperaturze pokojowej i odznacza się wysoką wartością stałej kinetycznej,
  • z uzyskanych soli ponownie można przygotować nanocząstki
  Słowa kluczowe
  recykling złota, nanocząstki metaliczne, nanoodpady metaliczne, synteza nanocząstek metali
  Zastosowanie

  Metoda może być z powodzeniem wykorzystywana przez laboratoria badawcze oraz firmy, które wytwarzają odpady ciekłe (organiczne lub nieorganiczne) lub stałe zawierające złoto w postaci nanocząstek lub koloidu o dowolnym pokryciu, rozmiarze i kształcie. Ujawniona metoda nie wymaga specjalistycznego wyposażenia.

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 7/15
  Tytuł
  Sposób oznaczania nanocząstek złota w zawiesinie oraz przepływowy układ pomiarowy do realizacji tego sposobu
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek dotyczy sposobu oznaczania nanocząstek złota (AuNPs) w zawiesinie z zastosowaniem układu do analizy wstrzykowo-przepływowej (FIA) zaopatrzonego w elektrochemiczną celkę pomiarową. Podczas...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek dotyczy sposobu oznaczania nanocząstek złota (AuNPs) w zawiesinie z zastosowaniem układu do analizy wstrzykowo-przepływowej (FIA) zaopatrzonego w elektrochemiczną celkę pomiarową. Podczas oznaczania zawiesinę AuNPs zawartą w próbce poddaje się reakcji elektrokatalicznej i jednocześnie procesowi elektrorozpuszczania. Wynalazek dotyczy również układu do realizacji powyższego sposobu analizy.

  Twórcy
  Dominika Ogończyk, Mateusz Gocyła, Marcin Opałło
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Badania nad elektrochemicznymi właściwościami AuNPs są obecnie szeroko zakrojone, jakkolwiek dotychczas niewiele jest doniesień literaturowych dotyczących elektrochemicznych właściwości ich zawiesin. Znane sposoby detekcji elektrochemicznej zawiesin AuNPs opierają się na: (i) reakcjach ich utleniania bądź (ii) wykorzystaniu ich właściwości elektrokatalitycznych,
  • Nieoczekiwanie okazało się, że możliwa jest elektrochemiczna detekcja AuNPs w zawiesinach, bazująca jednocześnie na ich właściwościach elektrokatalitycznych i elektrorozpuszczaniu (utlenianie AuNPs),
  • Opracowana metodologia umożliwia prowadzenie czułych analiz AuNPs w sposób ciągły, gdyż wyeliminowany jest efekt pamięci elektrody (generalnie NPs silnie adsorbują się do powierzchni elektrody),
  • Nieoczekiwanie, w/w metodologia może być zaimplementowana do warunków analizy wstrzykowo-przepływowej (FIA; technika hydrodynamiczna), co umożliwia ciągłą analizę AuNPs. Prowadzenie pomiarów w systemie FIA umożliwia obróbkę (przeprowadzenie zadanych/zaprojektowanych operacji) analizowanych próbek AuNPs w sposób bardzo powtarzalny, łatwą mechanizację postępowania i krótki czas analizy,
  • Opracowany system FIA umożliwia ciągłe, szybkie i powtarzalne analizy zawiesin AuNPs w szerokim zakresie ich stężeń (10-13 – 10-7 mol nanoobiektów L-1).
  Słowa kluczowe
  Nanocząstki złota, zawiesina, elektrochemiczna detekcja, analiza wstrzykowo-przepływowa
  Zastosowanie

  W zakresie zdrowia publicznego czy monitoring środowiska.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 1/15
  Tytuł
  Nowy sposób wytwarzania stałych nanokompozytów metali szlachetnych z matrycą polimerową o właściwościach katalitycznych
  Streszczenie w skrócie

  Zgłoszenie ujawnia w jaki sposób dokonać syntezy nanocząstek Au, Ag, Pd oraz Pt o rozmiarach 5-30nm, a także dokonać funkcjonalizacji ich powierzchni przez ligandy tioalkiloamoniowe. Uzyskan...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Zgłoszenie ujawnia w jaki sposób dokonać syntezy nanocząstek Au, Ag, Pd oraz Pt o rozmiarach 5-30nm, a także dokonać funkcjonalizacji ich powierzchni przez ligandy tioalkiloamoniowe. Uzyskane tym samym nanoobiekty wykazują zdolność do samoczynnej chemisorpcji do powierzchni zawierających ugrupowania bezwodnikowe, –OH, -COOH- -CHO, do których zaliczyć można policukry, polialkohol winylowy. Stopień obsadzenia matryc polimerowych można w prosty sposób kontrolować ze względu na fakt iż reakcja chemisorpcji przebiega w sposób ilościowy. Tym samym wynalazek ujawnia w jaki sposób wytwarzać stałe nanokompozyty zawierające w swojej strukturze od 1 do nawet 4 różnych metali, które z powodzenie można wykorzystać w katalizie. Wszystkie procesy prowadzone są w temperaturze pokojowej w środowisku wodnym.

  Twórcy
  Tomasz Andryszewski, Michalina Iwan, Jakub Sęk, Marcin Fiałkowski, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Proces funkcjonalizacji prowadzony jest w środowisku wodnym w temperaturze pokojowej
  • W procesie można stosować nanocząstki Pd, Pt, Au, Ag oraz mieszaniny nanocząstek o dowolnym składzie
  • Procesowi modyfikacji można poddać układy takie jak polisacharydy, polimery zawierające ugrupowani –OH, -COOH, -CHO, lub ugrupowaniami bezwodnika organicznego
  • Matryce można modyfikować, zarówno na powierzchni jak i w całej objętości
  • Modyfikowane matryce nie wymagają wcześniejszego przygotowania
  • Stopień obsadzenia matryc można w prosty sposób kontrolować ze względu na fakt iż reakcja wiązania ma charakter ilościowy.
  • Nanocząstki metali wiążą się z matrycą polimerową w sposób trwały tworząc wiązania amidowe, iminowe, imidowe itp.
  • Uzyskane materiały można stosować w celach katalitycznych
  Słowa kluczowe
  nanocząstki metali, funkcjonalizacja powierzchni, chemisorpcja, kataliza
  Zastosowanie

  Wytwarzanie katalizatorów heterogenicznych zawieracjących na swojej powierzchni od 1 do nawet 4 różnych metali w postaci nanoobiektów. Chemia nieorganiczna, Substancje nieorganiczne.

  Stan zaawansowania
  Badania zakończone
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 30/14
  Tytuł
  Mikroprzepływowy układ zwłaszcza do automatycznego tworzenia dwuwarstw fosfolipidowych i badania aktywności białek błonowych
  Streszczenie w skrócie

  Opracowany układu mikroprzepływowy pozwala na otrzymywanie syntetycznych błon komórkowych charakteryzujących się stabilnością i odtwarzalnością – dwuwarstwa formowana jest pomiędzy sekwencją...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Opracowany układu mikroprzepływowy pozwala na otrzymywanie syntetycznych błon komórkowych charakteryzujących się stabilnością i odtwarzalnością – dwuwarstwa formowana jest pomiędzy sekwencją wodnych kropel zanurzonymi w oleju. Jednym z potencjalnych zastosowań tej techniki jest możliwość opracowania układów do prowadzenia badań związków chemicznych wykazujących aktywność wobec białek błonowych. Mikroprzepływy dwufazowe są technologią, która pozwala na prowadzenie tych badań w sposób automatyczny: wysokoprzepustowy, bardziej powtarzalny i nie wymagający udziału operatora. Mikroprzepływy dwufazowe pozwalają na manipulowanie położeniem kropel, dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie pomiarów aktywności białek błonowych w obecności inhibitorów.

  Twórcy
  Tomasz Kamiński, Magdalena Czekalska, Piotr Garstecki
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • W systemie, będącym przedmiotem wynalazku, połączono technologię aktywnego manipulowania cieczami za pomocą zaworów elektromagnetycznych i precyzyjnych pomp z innowacyjnymi metodami pasywnego kontrolowania położeniem kropel za pomocą pułapek hydrodynamicznych. Dzięki temu, operacje na kroplach mogą odbywać się według zadanego protokołu.
  • Wytworzona sztuczna membrana lipidowa jest stabilna przez długi czas, co pozwala na długotrwałe pomiary.
  • Pomiary aktywności białek błonowych są wysoce powtarzalne i przeprowadzane z nie osiągalną do tej pory wydajnością.
  • Analizowana próbka nie styka się z elektrodami, które mierzś przepływ prądu przez białak błonowe, a ryzyko kontaminacji krzyżowej jest zminimalizowane.
  • Zastosowanie systemu mikrofluidycznego pozwala na minimalizację zużycia odczynników.
  Słowa kluczowe
  Mikroprzepływy dwufazowe, dwuwarstwy lipidowe na styku kropel, białka błonowe, badania przesiewowe
  Zastosowanie

  Chemia analityczna, Antybiotyki, Farmacja i Leki, Biochemia i Biofizyka, Enzymologia i Inżynieria białka, Testy In vitro

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 25/14
  Tytuł
  Sposób pokrywania nanocząsteczkowego węglanu wapnia warstwą a-cyklodekstryny, produkt otrzymany tym sposobem i jego zastosowanie
  Streszczenie w skrócie

  Zaprezentowana metoda pozwala na wytwarzanie bardzo stabilnych i dobrze zorganizowanych kryształów CaCO3 (kalcyt), które mogą być następnie pokrywane monowarstwą a-cyklodekstryny. Wie...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Zaprezentowana metoda pozwala na wytwarzanie bardzo stabilnych i dobrze zorganizowanych kryształów CaCO3 (kalcyt), które mogą być następnie pokrywane monowarstwą a-cyklodekstryny. Wielkość otrzymywanych kryształów, oszacowana metodą Scherrera (pomiary dyfraktometryczne) wynosi ok. 30 nm. Wymiar ten został również potwierdzony poprzez zdjęcia wykonane na skaningowym mikroskopie elektronowym oraz metody dynamicznego rozpraszania światła. Metoda ta, pozwala na pokrycie otrzymanych nanokryształów CaCO3 monowarstwą a-cyklodekstryny. Uzyskanie maksymalnego (1.15 %) pokrycia cząstek kalcytu monowarstwą a-cyklodekstryny jest możliwe w przypadku zastosowania początkowego stężenia roztworu wodnego a-cyklodekstryny równego 36.79 mM (jednorodne agregaty a-cyklodekstryny o wielkości 372.6 nm), który jest następnie wytrząsany przez 24 h z manometrycznym węglanem wapnia, w odpowiednich proporcjach (25 mg 36.79 mM roztworu a-cyklodekstryny z 50 mg nanometrycznego węglanu wapnia).

  Twórcy
  Małgorzata Wszelaka-Rylik, Katarzyna Piotrowska, Paweł Gierycz
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wytwarzanie bardzo stabilnych i dobrze zorganizowanych kryształów CaCO3 (kalcyt).
  • Otrzymywanie odpowiednich (372.6 nm) agregatów a-cyklodekstryny.
  • Pokrywanie otrzymanych nanokryształów CaCO3 monowarstwą a-cyklodekstryny.
  Słowa kluczowe
  Nanowęglan wapnia, a-cyklodekstryna, pokrywanie powierzchni, monowarstwa
  Zastosowanie

  Mikro. i Nano.technologie, Farmaceutyki, Substancje specjalne, Chemikalia

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 19/14
  Tytuł
  Nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania produktu pierwszego etapu wytwarzania tego kompleksu, ligand będący produktem drugiego etapu wytwarzania tego kompleksu i sposób jego wytwarzania ...
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem niniejszego wynalazku jest nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania dichlorowodorku mezo‑2,3‑diaminobutanu będące...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem niniejszego wynalazku jest nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania dichlorowodorku mezo‑2,3‑diaminobutanu będącego produktem pierwszego etapu syntezy kompleksu, ligand będący produktem drugiego etapu syntezy tego kompleksu polimer przewodzący wytwarzany przez polimeryzację tego kompleksu i sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie tego polimeru jako materiału elektrodowego do superkondensatorów. Otrzymany kompleks posiada także właściwości katalityczne.

  Twórcy
  Kamila Łępicka, Piotr Pięta, Paweł Borowicz, Aleksander Shkurenko, Leszek Stobiński, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) zdolny do polimeryzacji
  • Nowy ligand będący produktem drugiego etapu syntezy tego kompleksu
  • sposób wytwarzania dichlorowodorku mezo‑2,3‑diaminobutanu
  • nowy polimer redoksprzewodzący
  • nowy materiału elektrodowy do superkondensatorów
  • szybki i dobrze zdefiniowany proces wytwarzania
  Słowa kluczowe
  Monomer, polimer redoksprzewodzacy, materiał elektrodowy, superkondensatory, urządzenia gromadzące energię
  Zastosowanie

  Urządzenia magazynujące enegrię elektryczną, synteza organiczna

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 14/14
  Tytuł
  Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni w procesie elektrochemicznym, powierzchnia otrzymana tym sposobem i jej zastosowanie
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania powierzchni pokrytej nanocząstkami metalu, platforma otrzymana tym sposobem oraz jej zastosowanie do pomiarów powierzchniowo wzmocnioneg...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania powierzchni pokrytej nanocząstkami metalu, platforma otrzymana tym sposobem oraz jej zastosowanie do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS). Innowacyjność metody polega na połączeniu prostej techniki elektrochemicznej z nowym sposobem przygotowania roztworu elektrolitu, którego kluczowym warunkiem jest kontrola ustalonej temperatury roztworu. Uzyskana powierzchnia charakteryzuje się jednorodnym rozkładem nanocząstek o rozmiarach 50 – 400 nm. Platformy te dają możliwość detekcji substancji chemicznych zaadsorbowanych z ich bardzo rozcieńczonych roztworów, a przy tym wykazują powtarzalność sygnałów na widmach SERS.

  Twórcy
  Monika Księżopolska-Gocalska, Weronika Michałowicz, Marta Siek, Joanna Niedziółka-Jönsson, Marcin Opałło, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Nowy, łatwy i szybki sposób przygotowywania roztworu elektrolitu.
  • Niski koszt wytwarzanych podłoży.
  • Wyskoki współczynnik wzmocnienia (EF) dla podłoży daje możliwość detekcji związków z ich bardzo rozcieńczonych roztworów.
  • Uzyskanie powtarzalności sygnałów na widmach SERS na powierzchni pojedynczej platformy a także w całej ich serii.
  • Jednorodny rozkład nanocząstek metalu na powierzchni.
  Słowa kluczowe
  platforma SERS, Raman, nanocząstki, elektrochemia, temperatura roztworu, powtarzalność
  Zastosowanie

  Projektowanie i prototypowanie, Czyszczenie i przygotowanie powierzchni, Kontrolowanie procesów, Inżynieria procesowa, Materiały elektryczne, Chemia analityczna, Mikro. i Nano.technologie, Czujniki pomiarowe, Pomiary zanieczyszczeń, Zanieczyszczenia wody, Œcieki

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 12/14
  Tytuł
  Katalizator Pd/ZrO2/C, sposób otrzymywania katalizatora Pd/ZrO2/C, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator Pd/ZrO2/C, zwłaszcza do elektroutleniania kwasu mrówkowego, zawierający pallad i tlenek cyrkonu osadzony na nośniku węglowym, w który...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator Pd/ZrO2/C, zwłaszcza do elektroutleniania kwasu mrówkowego, zawierający pallad i tlenek cyrkonu osadzony na nośniku węglowym, w którym to katalizatorze Pd/ZrO2/C, nominalny stosunek masowy tlenku cyrkonu do węgla zawarty jest w zakresie od 0,11 – 0,66, korzystnie (0,25). Katalizator ten sam się aktywuje poprzez samorzutne oscylacje napięcia ogniwa niewymagające doprowadzania energii z układu zewnętrznego. Ponadto wynalazek obejmuje sposób otrzymywania katalizatora Pd/ZrO2/C, jego zastosowanie do elektroutleniania kwasu mrówkowego w ogniwach paliwowych zasilanych kwasem mrówkowym, oraz takie ogniwo paliwowe na kwas mrówkowy.

  Twórcy
  Andrzej Borodziński, Karol Juchniewicz, Piotr Kędzierzawski, Agata Zimoch, Krzysztof Jan Kurzydłowski, Artur Małolepszy, Marta Mazurkiewicz, Anna Mikołajczuk-Zychora, Leszek Stobiński
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Zastosowanie tańszego kwasu mrówkowego (paliwa) o niższej czystości (cz.d.a. zamiast HPLC),
  • Znaczne poprawienie stabilności katalizatorów palladowych elektroutleniania kwasu mrówkowego o czystości cz.d.a. w ogniwie paliwowym,
  • Samoistna regeneracja katalizatora palladowego w reakcji elektroutleniania kwasu mrówkowego o czystości cz.d.a.
  Słowa kluczowe
  Ogniwo paliwowe, katalizatory palladowe, kwas mrówkowy, alternatywne źródła energii elektrycznej
  Zastosowanie

  Katalizator jest stosowany na anodzie niskotemperaturowego ogniwa paliwowych z membraną polimerową na kwas mrówkowy. Takie ogniwo może być użyte do zasilania niewielkich urządzeń przenośnych (telefony, laptopy).

  Kompozyty, baterie paliwowe, produkcja wodoru, niekonwencjonalne lub alternatywne źródła energii, paliwa, mikro. i nanotechnologie.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 9/14
  Tytuł
  Warstwy rozpoznających polimerów przewodzących wytworzonych metodą wdrukowywania molekularnego i sposób ich otrzymywania, jak również ich zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania D- i L-arabitolu
  Streszczenie w skrócie

  Opracowano i wykonano czujniki chemiczne do selektywnego wykrywania i oznaczania D-arabitolu i L-arabitolu w płynach ustrojowych, takich jak osocze krwii, mocz, etc. Czujniki te mogą być zastosowan...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Opracowano i wykonano czujniki chemiczne do selektywnego wykrywania i oznaczania D-arabitolu i L-arabitolu w płynach ustrojowych, takich jak osocze krwii, mocz, etc. Czujniki te mogą być zastosowane do wczesnego diagnozowania zakarzeń grzybiczych wywoływanych przez grzyby z rodzaju Candida. Bitiofenowe przewodzące polimery wdrukowywane molekularnie (MIPs) w postaci cienkich makroporowatych warstw zastosowano jako elementy rozpoznające tych czujników chemicznych. Zastosowano dwa rożne przetworniki sygnału detekcji, tj. elektrochemiczną mikrowagę kwarcową i tranzystory polowe z zewnętrzną bramką (EG FET).

  Twórcy
  Marcin Dąbrowski, Piyush Sindhu Sharma, Krzysztof Noworyta, Witold Adamkiewicz, Zofia Iskierko, Matthias Heim, Alexander Kuhn, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Sensory chemiczne do wykrywania i oznaczania arabitolu stanowią atrakcyjną alternatywę względem obecnie stosowanych chromatograficznych i fluorescencyjnych oznaczeń arabitolu.
  • Sensory chemiczne, w przeciwieństwie do oznaczeń chromatograficznych i fluorescencyjnych, nie wymagają drogiego sprzętu i obsługi przez wykwalifikowany personel.
  • Sensory chemiczne do oznaczania arabitolu są prostsze, szybsze i wygodniejsze w użyciu niż dotychczas stosowane sposoby jego oznaczeń i mogą być używane przez niewykwalifikowany personel, a także pacjentów w domu.
  • Sensory chemiczne wykorzystują polimery wdrukowywane molekularnie (MIPs) czyli sztuczne materiały receptorowe, które w przeciwieństwie do ich odpowiedników biologicznych są znacznie bardziej odporne na drastyczne czynniki chemicznie; znacznie dłużej zachowują swoje właściwości receptorowe przez co mogą być dłuej stosowane; mogą być wytwarzane w różnych postaciach, a ich wytwarzanie nie jest kosztowe.
  • Dzięki zastosowaniu makroporowatości wytworzonej za pomocą kryształów koloidalnych, rozwinięto powierzchnię elementu rozpoznającego sensora podwyższając dzięki temu czułość i wykrywalność sensora.
  • Wykrywalność czujników chemicznych jest znacznie poniżej fizjologicznych stężeń arabitolu w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym, a także jest porównywalna do stężeń arabitolu w osoczu krwii.
  • Selektywność wytworzonych sensorów w odniesieniu do częstych substancji przeszkadzających jest wysoka.
  Słowa kluczowe
  sensory chemiczne, polimery wdrukowywane molekularnie, D-arabitol, L-arabitol, cukry, węglowodany, nanokulki, makroporowatość, rozwinięcie powierzchni, diagnoza kandydoz, diagnostyka medyczna, analityka medyczna, chemia analityczna, Candida sp.
  Zastosowanie

  Czujniki chemiczne do selektywnego wykrywania i oznaczania D-arabitolu i L-arabitolu w szczególności w płynach ustrojowych takich jak osocze krwi mocz etc. mogą być użyte do wczesnej diagnozy zakażeń grzybiczych powodowanych przez grzyby z rodziny Candida. Jak pokazują statystyki medyczne liczba zakażeń grzybiczych znacząco wzrastała przez ostatnie dekady. Ten wzrost był spowodowany postępem medycyny w zakresie terapii chorób nowotworowych jak i opieki nad pacjentami po przeszczepach narządów czy szpiku kostnego. Najczęstszymi patogenami odpowiedzialnymi za infekcje grzybicze, izolowanymi z krwi pacjentów są drożdże z rodziny Candida. Szybka i jednoznaczna diagnoza jest kluczowa dla powodzenia terapii. Podwyższony stosunek molowy D-arabitolu do L-arabitolu wskazuje na toczącą się infekcji nawet na bardzo wczesnym etapie jej rozwoju. Obecnie stosowane protokoły oznaczania arabitolu wykorzystują chromatografię gazową sprzężoną ze spektrometrią mas, techniką wymagającą drogiego sprzętu laboratoryjnego i wykwalifikowanego personelu. Z tych powodów ta metoda diagnozy jest niedostępna dla wielu szpitali. Stąd proponowane sensory do selektywnego oznaczania D-arabitolu i L-arabitolu mogą znaleźć zastosowanie w praktyce klinicznej. Ponadto, opracowany protokół wdrukowywania molekularnego może być użyty do wytwarzania czujników chemicznych selektywnych względem innych analitów cukrowych. Węglowodany są związkami aktywnymi biologicznie istotnymi w odżywianiu, metabolizmie, a ponadto stanowią element budulcowy komórek. Odgrywają one kluczowe role w rozrodczości, różnicowaniu komórek i immunizacji. Ze względu na ich istotne biologicznie funkcje jest duże zapotrzebowanie na rozwój metod do wykrywania i oznaczania węglowodanów w próbkach pochodzenia biologicznego. Chemikalia, Tworzywa sztuczne, Polimery, Substancje organiczne, Tworzywa sztuczne i syntetyczny kauczuk, Chemia analityczna, Chemia organiczna, Diagnostyka, Metody badania żywności, Kontrola jakości żywności

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 7/14
  Tytuł
  Kolorymetryczny sensor do wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów, zwłaszcza adenowirusów i bakteriofagów T7
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest kolorymetryczny sensor do wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów, zwłaszcza adenowirusów i bakteriofagu T7, charakteryzujący się tym,...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest kolorymetryczny sensor do wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów, zwłaszcza adenowirusów i bakteriofagu T7, charakteryzujący się tym, że jest oparty o nanocząstki złota modyfikowane grupami umożliwiającymi kowalencyjne wiązanie przeciwciała przeciwko wirusowi/bakreriofagowi do powierzchni tych nanocząstek, korzystnie grupami aminowymi, jak również ten wynalazek obejmuje sposób wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów z użyciem sensora według wynalazku, oraz jego zastosowanie.

  Twórcy
  Adam Leśniewski, Marcin Łoś, Martin Jönsson-Niedziółka, Anna Krajewska, Katarzyna Szot, Joanna Łoś, Joanna Niedziółka-Jönsson
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • sensor jest selektywny wobec bakteriofaga T7
  • wykorzystanie oddziaływania przeciwciało-antygen umożliwia detekcję wirusów nie wykazujących aktywności biologicznej
  • opisana metoda charakteryzuje się wyższą precyzją niż metody klasyczne
  Słowa kluczowe
  sensor/czujnik kolorymetryczny, bakteriofag, T7, adenowirus, przeciwciało
  Zastosowanie

  Chemia analityczna, Diagnostyka, Wirologia, Mikrobiologia, Mikro. i Nanotechnologie, Czujniki pomiarowe, Techniki chemiczne

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 5/14
  Tytuł
  Materiał kompozytowy, sposób jego otrzymywania i jego zastosowanie
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest materiał kompozytowy, sposób jego otrzymywania i jego zastosowanie. W szczególności sposób ten prowadzi się w dwu-etapowej procedurze. - W pierwszym...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest materiał kompozytowy, sposób jego otrzymywania i jego zastosowanie. W szczególności sposób ten prowadzi się w dwu-etapowej procedurze. - W pierwszym etapie modyfikuje się powierzchnię wybranego obiektu, którego struktura jest wzorcem (szablonem) dla produktu finalnego. Wybrana powierzchnia powinna być hydrofilowa, czyli powinna zawierać grupy, takie jak –OH lub –COOH. Kontrolowana polimeryzacja oksoboranów w obecności nanocząstek metalicznych i wspomnianego obiektu fizycznego, którego powierzchnia ma być zmodyfikowana, skutkuje wytworzeniem materiału nanokompozytowego zawierającego nanocząstki metaliczne i polioksoborany. Pierwszy etap modyfikacji powierzchni został opisany w zgłoszeniach patentowych PCT/EP2013/075709, P-406393 oraz P-404257. - W drugim etapie opisany produkt poddaje się kalcynacji, czyli działaniu wysokiej temperatury, lub gwałtownemu spaleniu w celu usunięcia wzorca (szablonu). Materiał według wynalazku przewodzi prąd elektryczny oraz jest aktywny w zastosowaniach elektrochemicznych. Może być wykorzystany do budowy termistora o wysokim oporze elektrycznym.

  Twórcy
  Jan Paczesny, Katarzyna Wybrańska, Joanna Niedziółka-Jönsson, Monika Wadowska, Robert Hołyst, Marcin Fiałkowski
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Przedmiotem wynalazku jest materiał kompozytowy, charakteryzujący się tym, że przewodzi prąd elektryczny i jest materiałem termoczułym.
  • Wynalazek obejmuje sposób otrzymywania materiałów kompozytowych, charakteryzujący się tym, że obejmuje następujące kroki: a). osadzanie nanokompozytu z nanocząstek metalicznych, zwłaszcza złota, srebra, miedzi, niklu, kobaltu lub ich mieszaniny, i z oksoboranów na powierzchni hydrofilowej jako wzorca (szablonu) z wytworzeniem zmodyfikowanej powierzchni, a następnie b) usuwanie wzorca z tak otrzymanego produktu drogą kalcynacji albo gwałtownego spalania z uzyskaniem materiału kompozytowego.
  • Wynalazek obejmuje zastosowanie tego materiału kompozytowego w elektrochemii oraz w elektronice, zwłaszcza do produkcji elektrod, w układach elektrycznych i elektronicznych, np. termistorach.
  Słowa kluczowe
  nanokompozyt, materiał termoczuły, materiał przewodzący
  Zastosowanie

  Nanoinżynieria elektroniczna, Półprzewodniki, Kompozyty, Właściwości materiałów, Odporność, Korozja, Technologia papieru, Materiały elektryczne, Substancje specjalne, Energia słoneczna (ogniwa fotowoltaiczne), Niekonwencjonalne lub alternatywne źródła energii, Chemia nieorganiczna, Techniki termiczne

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 2/14
  Tytuł
  Sposób przygotowania elektrody węglowej, elektroda otrzymana tym sposobem oraz jej zastosowanie do oznaczania tiocholiny
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób przygotowania elektrody węglowej obejmującej substrat elektrodowy oraz nanocząstki węgla, metodą elektroforetycznego osadzania z rozpuszczalnika, a także je...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób przygotowania elektrody węglowej obejmującej substrat elektrodowy oraz nanocząstki węgla, metodą elektroforetycznego osadzania z rozpuszczalnika, a także jej zastosowanie do oznaczania thiocholiny. Węglowa elektroda powstała przez elektroforetyczne osadzanie ujemnie naładowanych, modyfikowanych grupami fenylosulfonowymi, nancząstek węgla. Elektroda ta ma znacznie większą powierzchnię elektroaktywną w stosunku do zastosowanego substratu elektrodowego, a ilość osadzonego materiału, tym samym wielkość rejestrowanego prądu może być kontrolowana parametrami elektroforezy. Elektroda węglowa wykazuje bardzo dobre właściwości elektrokatalityczne w stosunku do utleniania tiocholiny. Została użyta do jej oznaczania w szerokim (0.5-2000 ľM) zakresie liniowości z niską granica oznaczalności 0.5 µM.

  Twórcy
  Anna Celebańska, Adam Leśniewski, Marcin Opałło, Joanna Niedziółka-Jönsson
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Nowa, bardzo trwała mechanicznie elektroda,
  • Technika elektroforetycznego osadzania umożliwia kontrolę właściwości elektrochemicznych otrzymanego materiału,
  • Łatwe i bardzo szybkie przygotowanie,
  • Możliwe pokrywanie powierzchni o różnym kształcie,
  • Materiał stosunkowo tani,
  • Elektroda wykazuje bardzo dobre właściwości elektrokatalityczne do utleniania tiocholiny,
  • Elektroda stanowi korzystne podłoże do przygotowania bioczujnika na pestycydy fosforoorganiczne.
  Słowa kluczowe
  nanocząstki węgla, elektroforetyczne osadzanie, tiocholina, elektroda, czyjnik, bioczujnik na pestycydy
  Zastosowanie

  Chemia analityczna, Biosensory, Bakteriologia, Diagnostyka, Pestycydy, Napoje, Jakość i bezpieczeństwo żywności, Czujniki pomiarowe, Pomiary zanieczyszczeń, Zanieczyszczenia wody, Ścieki

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 25/13
  Tytuł
  Matryca polikrzemianowa, sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest matryca polikrzemianowa, sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie. Matryca tę wytworzono z mieszaniny co najmniej dwóch prekursorów, w tym podstawo...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest matryca polikrzemianowa, sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie. Matryca tę wytworzono z mieszaniny co najmniej dwóch prekursorów, w tym podstawowego (pierwszego) oraz modyfikującego(drugiego) matrycę dodatnio bądź ujemnie naładowanymi grupami funkcyjnymi. Matryca taka znajduje zastosowanie do unieruchamiania nanocząstek węglowych, nanorurek węglowych oraz cząstek biologicznych, np. enzymów, co pozwala na wykorzystanie matryc jako elementu czujnika do oznaczania tiocholiny, dopaminy oraz pestycydów organofosforowych. Wspomniane zastosowanie matrycy jest również przedmiotem wynalazku.

  Twórcy
  Marcin Opałło, Anna Celebańska, Ewa Roźniecka, Olga Krysiak
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Stabilna i powtarzalna matryca polikrzemianowa
  • Przygotowanie nie wymaga specjalistycznego sprzętu
  • Szybki i tani sposób immobilizacji
  • Idealna do immobilizacji cząstek biologicznych jak enzymów
  • Idealna do immobilizacji nanoobiektów węglowych jak nanorurek czy nanoczątek
  • Dodatnio naładowana matryca stabilizuje dodatkowo nanoobiekty z ładunkiem ujemnym
  • Czujnik na pestycydy, tiocholinę, dopaminę
  Słowa kluczowe
  Matryca polikrzemianowa, immobilizacja, enzym, acetylocholinoesteraza, czujnik, bioczujnik, pestycydy, tiocholina, dopamina, nanocząstki węgla, nanorurki węgla
  Zastosowanie

  Chemia analityczna, Diagnostyka, Inżynieria biomedyczna, Enzymologia i Inżynieria białka, Toksykologia, Pestycydy, Bezpieczeństwo produkcji żywności, Czujniki pomiarowe, Zanieczyszczenia wody, Ścieki

  Stan zaawansowania
  Etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 6'/13
  Tytuł
  Sposób wytwarzania mezoporowatych materiałów opartych na nanocząstkach węglanu cynku oraz zastosowanie
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania mezoporowatych materiałów opartych na nanocząstkach węglanu cynku, takich jak kserożele lub aerożele składające się z tych nanocząstek, n...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania mezoporowatych materiałów opartych na nanocząstkach węglanu cynku, takich jak kserożele lub aerożele składające się z tych nanocząstek, nie zawierających zanieczyszczeń w postaci innych soli nieorganicznych bądź wody. Wynalazek dotyczy również zastosowania otrzymywanych tych sposobem materiałów

  Twórcy
  Janusz Lewiński, Kamil Sokołowski, Anna Cieślak
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • bardzo rozwinięta powierzchnia właściwa
  • materiały biokompatybilne
  Słowa kluczowe
  Nanocząstki, węglan cynku, materiały mezoporowate, aerożele, prekursory nanocząstek tlenku cynku, nośniki leków
  Zastosowanie
  • nośniki substancji aktywnych biologicznie, w tym leków
  • prekursory materiałów opartych o półprzewodnikowe nanocząstki ZnO o dużej powierzchni
  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 28/12
  Tytuł
  Katalizator Ru/Pd/C, sposób otrzymywania katalizatora Ru/Pd/C, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator Ru/Pd/C przeznaczony do elektroutleniania kwasu mrówkowego na anodzie ogniwa paliwowego zasilanego kwasem mrówkowym. Katalizator ten zawiera pal...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator Ru/Pd/C przeznaczony do elektroutleniania kwasu mrówkowego na anodzie ogniwa paliwowego zasilanego kwasem mrówkowym. Katalizator ten zawiera pallad i ruten osadzony na nośniku węglowym, w którym nominalny stosunek atomowy rutenu do palladu wynosi od 0,2 do 1,5. W katalizatorze Ru/Pd/C ruten występuje w postaci metalicznej, nie tworzy stopu z palladem. Katalizator ten sam się aktywuje poprzez samorzutne oscylacje napięcia ogniwa niewymagające doprowadzania energii z układu zewnętrznego. Wynalazek obejmuje sposób otrzymywania katalizatora Ru/Pd/C, jego zastosowanie do elektroutleniania kwasu mrówkowego w ogniwach paliwowych zasilanych kwasem mrówkowym, jak również takie ogniwo paliwowe na kwas mrówkowy.

  Twórcy
  Piotr Kędzierzawski, Anna Mikołajczuk, Andrzej Borodziński, Leszek Stobiński
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • otrzymany anodowy katalizator Ru/Pd/C, w przeciwieństwie do katalizatora Pd/C, zapewnia długotrwałą pracę ogniwa paliwowego zasilanego kwasem mrówkowym w roztworach tego kwasu o czystości cz.d.a.
  Słowa kluczowe
  katalizator palladowy, ruten, ogniwo paliwowe zasilane kwasem mrówkowym, elektroutlenianie kwasu mrówkowego, nanokompozyty
  Zastosowanie

  Kompozyty, Baterie paliwowe, Produkcja wodoru, Niekonwencjonalne lub alternatywne źródła energii

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenia patentowe w Niemczech
 • Oferta nr. 26/12
  Tytuł
  Sposób otrzymywania materiałów porowatych typu MOF
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania krystalicznych form materiałów mikroporowatych typu MOF opartych na jednostkach oksocynkowych [Zn4O]6+ na drodze me...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania krystalicznych form materiałów mikroporowatych typu MOF opartych na jednostkach oksocynkowych [Zn4O]6+ na drodze mechanicznego ucierania. Materiały oparte na szkielecie nieorganiczno-organicznym o otwartej strukturze porowatej – tzw. MOF (z ang. Metal-Organic Framework) są obecnie przedmiotem szczególnie intensywnych badań. Związki te stanowią nową jakość w chemii materiałów porowatych, a potencjał ich zastosowań jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. katalizę, separację i magazynowanie substancji gazowych, technologię sensorów, optoelektronikę czy zastosowania w farmacji i medycynie. Ostatnio wiele uwagi poświęca się rozwojowi nowych energooszczędnych, ekonomicznych i bezpiecznych dla środowiska technologii syntezy materiałów porowatych typu MOF. W tym kontekście mechanochemia wychodzi naprzeciw nowoczesnym trendom podejścia do syntezy przemysłowej, gdyż prowadzenie reakcji bez użycia rozpuszczalnika wyraźnie zmniejsza koszty syntezy, zużycie energii oraz ilość powstających odpadów, co z kolei pozwala zmniejszyć jej negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ponadto możliwe jest otrzymanie produktów z większą wydajnością i czystością oraz często przy użyciu reagentów nieaktywnych w konwencjonalnej rozpuszczalnikowej metodzie syntezy.

  Twórcy
  Janusz Lewiński, Daniel Prochowicz, Kamil Sokołowski
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Synteza materiałów mikroporowatych typu MOF bez udziału rozpuszczalnika,
  • Produkt reakcji otrzymywany jest z wysoką wydajnością i czystością,
  • Czas reakcji skrócony do kilkunastu minut.
  Słowa kluczowe
  materiały mikroporowate, mechanochemia, klaster oksocynkowy, adsorpcja
  Zastosowanie

  Szybka, przyjazna środowisku metoda syntezy materiałów mikroporowatych opartych na jednostkach oksocynkowych [Zn4O]6+

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 45/11
  Tytuł
  Platforma do pomiarów SERS oraz sposób jej wykonania
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma do pomiarów SERS, obejmująca podłoże o powierzchni hydrofilowej, nanodruty i mikrostruktury metaliczne, charakteryzująca się tym, że na podłożu o powierz...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma do pomiarów SERS, obejmująca podłoże o powierzchni hydrofilowej, nanodruty i mikrostruktury metaliczne, charakteryzująca się tym, że na podłożu o powierzchni hydrofilowej znajdują się nanondruty, pokryte mikrogrudkami złota o silnie rozwiniętej powierzchni.
  Wynalazek obejmuje także sposób wykonania platformy do pomiarów SERS, obejmujący kroki:
  a) nakroplenia mieszaniny nanocząstek oraz związku ciekłokrystalicznego na powierzchnię wody,
  b) przeniesienia tak uzyskanej warstwy na powierzchnię podłoża o powierzchni hydrofilowej z wykorzystaniem techniki Langmuira- Blodgett
  c) wzrostu nanodrutów metodą CVD (ang. Chemical Vapor Deposition) na tak uzyskanym podłożu o powierzchni hydrofilowej pokrytym nanocząstkami,
  d) pokrycia tak uzyskanego podłoża o powierzchni hydrofilowej z nanodrutami mikrogrudkami złota o silnie rozwiniętej powierzchni, poprzez zanurzenie go w odpowiednim roztworze

   

  Twórcy
  Jan Paczesny, Krzysztof Sozański, Andrzej Żywociński, Witold Adamkiewicz, Igor Dzięcielewski, Katarzyna Winkler, Agnieszka Kamińska, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wysoka stabilność platform SERS (odporność na pozostawienie w roztworze analitu przez 12 dni, przechowywanie na powietrzu w temp. pokojowej przez 6 miesięcy, odporność mechaniczna)
  • Wysokie współczynniki wzmocnienia SERS (do 7,6∙106);
  • Wysoka powtarzalność uzyskiwanych wyników pomiarów SERS
  • Innowacyjny, trójetapowy proces wytwarzania pokrycia powierzchni, oparty o samoagregację nanostrukur na powierzchni
  Słowa kluczowe
  SERS, powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana, podłoże, nanostruktura, samoagregacja
  Zastosowanie

  Jako wysoce efektywne i stabilne podłoże w technice powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana (SERS) – potencjalne zastosowanie w procedurach analitycznych i badawczych opartych o technikę SERS

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 43/11
  Tytuł
  Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego dwuwymiarową siecią nanocząstek i powierzchnia ciała stałego pokryta tym sposobem
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób pokrywania powierzchni ciała stałego dwuwymiarową siecią nanocząstek, w którym mieszaninę roztworów nanocząstek oraz związku ciekłokrystaliczn...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób pokrywania powierzchni ciała stałego dwuwymiarową siecią nanocząstek, w którym mieszaninę roztworów nanocząstek oraz związku ciekłokrystalicznego nakrapla się na powierzchnię wody, a następnie przenosi się tak uzyskaną warstwę na powierzchnię podłoża z ciała stałego z wykorzystaniem techniki Langmuira-Blodgett. Charakteryzuje się tym, że wspomnianym związkiem ciekłokrystalicznym jest związek należący do grupy cyjanodifenyli. Wynalazek obejmuje także powierzchnię ciała stałego pokrytą dwuwymiarową siecią nanocząstek, otrzymaną tym sposobem

  Twórcy
  Jan Paczesny, Krzysztof Sozański, Andrzej Żywociński, Witold Adamkiewicz, Igor Dzięcielewski, Katarzyna Winkler, Agnieszka Kamińska, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Metoda pozwala na otrzymanie dwuwymiarowej sieci metalicznych nanocząstek stabilizowanych organicznym ligandem;
  • Sieć taka tworzy się na powierzchni wody i może być przeniesiona na stałe podłoże, gdzie zachowuje stabilność w czasie;
  • Odpowiednio dobierając skład mieszaniny nanocząstki/ciekły kryształ oraz ciśnienie powierzchniowe podczas kompresji warstwy na powierzchni wody, można precyzyjnie sterować rozmiarem „oczek” otrzymywanej sieci nanocząstek
  • Analogiczne sieci mogą być również wytwarzane bez kompresji, przy zachowaniu odpowiedniego składu mieszaniny oraz wystarczająco długiej inkubacji
  Słowa kluczowe
  nanocząstki, złoto, ciekłe kryształy, dwuwymiarowe sieci, modyfikacja powierzchni
  Zastosowanie
  • Ściśle kontrolowane wytwarzanie dwuwymiarowych struktur nanocząstek na powierzchni wody oraz ciała stałego
  • Otrzymane sieci nanocząstek mogą służyć jako podłoże w procesie kontrolowanego wzrostu nanodrutów z azotku galu
  • Jako pierwszy etap w produkcji podłóż do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana (SERS)
  • Potencjalne zastosowanie sieci nanocząstek w nanoelektronice
  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 30/11
  Tytuł
  Sposób dyspergowania nanorurek węglowych w hydrofilowej cieczy jonowej
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób dyspergowania nanorurek węglowych w niskotemperaturowej hydrofilowej cieczy jonowej, ewentualnie z wykorzystaniem anionowych surfaktantów. Aby m&oacu...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób dyspergowania nanorurek węglowych w niskotemperaturowej hydrofilowej cieczy jonowej, ewentualnie z wykorzystaniem anionowych surfaktantów. Aby móc w pełni wykorzystać właściwości nanorurek węglowych w rozpuszczalnikach tj. ciecze jonowe należy otrzymać zdyspergowany roztwór pojedynczych rurek bądź małych zwijek. Niestety nanorurki węglowe w wyniku oddziaływań van der Waalsa łączą się samorzutnie tworząc agregaty. Główną przyczyną takiego zachowania jest ich hydrofobowy charakter. Zgodnie z naszą wiedzą nie odnotowano jeszcze wyznaczenia optymalnego sposobu dyspergowania nanorurek węglowych w hydrofilowych cieczach jonowych.

  Twórcy
  Beata Kusiak, Kamila Orłowska, Jacek Gregorowicz, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • brak ucierania i mielenia nanorurek węglowych. Podczas mielenia bądź ścierania nanorurki ulegają częściowemu zniszczeniu polegającemu na skróceniu ich długości (łamaniu),
  • brak wykorzystania sondy generującej ultradźwięki. Sonda powoduje rozkład cieczy jonowej.
  Słowa kluczowe
  Nanorurki węglowe, ciecze jonowe, dyspersja
  Zastosowanie

  Wykorzystanie właściwości nanorurek węglowych w rozpuszczalnikach tj. ciecze jonowe

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Wielkiej Brytanii
  Załączniki
 • Oferta nr. 21/11
  Tytuł
  Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami i powierzchnia ciała stałego pokryta tym sposobem
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest metoda pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami z wykorzystaniem techniki Langmuira-Blodgett. Odpowiednio przygotowana mieszanina nanocząstek oraz związku ciekł...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest metoda pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami z wykorzystaniem techniki Langmuira-Blodgett. Odpowiednio przygotowana mieszanina nanocząstek oraz związku ciekłokrystalicznego po naniesieniu na powierzchnię wody tworzy dwuwymiarową sieć nanocząstek, która jest przenoszona na stałe podłoże. Poprzez dobór stopnia kompresji monowarstwy naniesionej na powierzchnię można łatwo kontrolować średni rozmiar komórki sieci. Ogólny stopień pokrycia powierzchni nanocząstkami można dostosować, odpowiednio dobierając skład nanoszonej mieszaniny. Nanocząstki złota można wykorzystać jako katalizator w procesie CVD (ang. Chemical Vapor Deposition) w celu wytworzenia na powierzchni nanodrutów azotku galu (GaN) jedynie w miejscach, gdzie osadzone były nanocząstki.

  Twórcy
  Jan Paczesny, Krzysztof Sozański, Robert Hołyst, Igor Dzięcielewski, Andrzej Żywociński, Witold Adamkiewicz
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • możliwość uzyskania pokrycia podłoża monowarstwą nanocząstek
  • szczególna morfologia uzyskiwanego pokrycia: dwuwymiarowa sieć nanocząstek
  • kontrola stopnia pokrycia powierzchni oraz wielkości motywów strkturalnych
  • brak szczególnych wymagań dotyczących rodzaju pokrywanej powierzchni i jej materiału
  • możliwość zastosowania różnych rodzajów nanocząstek (skład chemiczny, opłaszczenie, rozmiar)
  • możliwość efektywnego pokrywania nanostrukturami znacznych powierzchni (metoda oparta na samoorganizacji)
  Słowa kluczowe
  nanocząstki, samoorganizacja, sieci dwuwymiarowe, pokrycie powierzchni
  Zastosowanie

  Kontrolowane otrzymywanie dwuwymiarowych struktur nanocząstek, mogących znaleźć zastosowanie m.in. przy produkcji podłóż SERS, nanotipów, katalizatorów, biosensorów, podzespołów elektronicznych. Nanoinżynieria elektroniczna, Chemia analityczna, Chemia nieorganiczna, Biosensory, Mikro. i Nano.technologie

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce, Współwłaściciel Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
 • Oferta nr. 3/11
  Tytuł
  Sposób wytwarzania nanocząstek tlenku cynku
  Streszczenie w skrócie

  W ramach projektu NanoBiom zostały otrzymane odpowiednio sfuncjonalizowane łańcuchami glikolu polietylenowego (PEG) stabilne w rozworach wodnych nanocząstki ZnO a potencjalnym zastosowaniu w badani...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  W ramach projektu NanoBiom zostały otrzymane odpowiednio sfuncjonalizowane łańcuchami glikolu polietylenowego (PEG) stabilne w rozworach wodnych nanocząstki ZnO a potencjalnym zastosowaniu w badaniaach biologicznych oraz w fotowoltaice. (zgłoszenie patentowe nr. P-402624). Otrzymane nanostruktury były wykorzystane jako znaczniki fluorescencyjne na liniach komórkowych fibroblastów.

  Twórcy
  Janusz Lewiński, Kamil Sokołowski, Michał Leszczyński, Karolina Zelga
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Kontrola wielkości i kształtu nanocząstek
  • Biokompatybilność i biodegradowalność
  • Trwałość właściwości fizykochemicznych
  • Prostota funcjonalizacji
  • Brak zanieczyszeń
  Słowa kluczowe
  ZnO, nanocząstki, luminescencja, obrazowanie, fotowoltaika
  Zastosowanie

  Półprzewodniki, Baterie paliwowe, Produkcja wodoru, Energia słoneczne (ogniwa fotowoltaiczne), Chemia nieorganiczna, Mikro. i Nano.technologie, Bakteriologia, Diagnostyka, Farmacja i Leki, Biologia komórkowa i molekularna, Mikrobiologia

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce, Współwłaściciel Politechnika Warszawska
  Załączniki
 • Oferta nr. 22/10
  Tytuł
  Biokatoda, sposób wykonania biokatody i ogniwo cynkowo-tlenowe
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest biokatoda zawierająca elektrodę modyfikowaną nanocząstkami tlenku metalu i zaadsorbowanym enzymem zdolnym do bezpośredniego przeniesienia elektronu pomiędzy paliwem (tlen...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest biokatoda zawierająca elektrodę modyfikowaną nanocząstkami tlenku metalu i zaadsorbowanym enzymem zdolnym do bezpośredniego przeniesienia elektronu pomiędzy paliwem (tlenem) a przekaźnikiem elektronów (powierzchnią elektrody). Wynalazek obejmuje także sposób wykonania takiej biokatody oraz ogniwo cynkowo-tlenowe, obejmujące taką biokatodę.

  Twórcy
  Ewa Roźniecka, Marcin Opałło, Martin Jönsson-Niedziółka, Joanna Niedziółka-Jönsson, Katarzyna Szot
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Łatwy i powtarzalny sposób modyfikacji powierzchni przewodzącego szkła nanocząstkami ITO,
  • Prosta sposób immobilizacji enzymów na powierzchni elektrody,
  • Prosty sposób zwiększenia aktywnej powierzchni elektrody,
  • Przygotowanie nie wymaga specjalistycznego sprzętu,
  • Zwiększenie wydajności procesu bezpośredniego przeniesienia elektronu pomiędzy enzymem a powierzchnią elektrody.
  Słowa kluczowe
  Biokatoda, hybrydowe ogniwo paliwowe, elektroda ITO, nanocząstki ITO, enzym, immobilizacja
  Zastosowanie

  Czujnik tlenu, biokatoda bioogniwa paliwowego, biokadoda hybrydowego ogniwa paliwowego.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Wielkiej Brytanii
  Załączniki
 • Oferta nr. 8/10
  Tytuł
  Sposób modyfikowania nanorurek węglowych zwłaszcza wielościennych
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikowania nanorurek węglowych, zwłaszcza wielościennych. Istota sposobu charakteryzuje się tym, że dokonuje się zabiegu wstępnego utlenienia przez rozża...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikowania nanorurek węglowych, zwłaszcza wielościennych. Istota sposobu charakteryzuje się tym, że dokonuje się zabiegu wstępnego utlenienia przez rozżarzanie nanorurek w fazie stałej w atmosferze powietrza w naczyniu o regulowanej objętości do czerwonego żaru o temperaturze 500-700°C poprzez ogrzewanie ich w polu mikrofalowym o często-tliwości od 50 MHz do 200 GHz i o mocy od 100 W do 2000 W w czasie 2-15 min. Następnie rozżarzone nanorurki dodatkowo utlenia się przez wprowadzenie ich do ciekłego medium schładzającego lub schładzająco-utleniającego, po czym umieszcza się zawiesinę na okres do 10 minut w łaźni ultradźwiękowej. Po dokładnym zdyspergowaniu zawiesiny utlenione nanorurki węglowe odsącza się lub odwirowuje, następnie przemywa się je, a na koniec suszy aż do uzyskania sypkiego produktu finalnego.

  Twórcy
  Leszek Stobiński, Piotr Tomasik, Karen Khachatryan, Gohar Khachatryan, Oskar Michalski
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • oczyszczone, hydrofilowe, zmodyfikowane grupami tlenowymi (-COOH, >CO, -OH) nanorurki węglowe,
  • wysoki stopień dyspersji w środowisku wodnym
  Słowa kluczowe
  nanorurki węglowe, oczyszczanie, modyfikacja, utlenianie, pole mikrofalowe, łaźnia ultradźwiękowa, dyspersja
  Zastosowanie

  Zmodyfikowane nanorurki węglowe mogą znaleźć zastosowanie jako materiały w mikro- i nanoelektronice, w elementach nanomaszyn, markerów i sensorów, różnych materiałach kompozytowych

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce, Współwłaściciel Politechnika Warszawska
  Załączniki

Współpracowali z nami

coop_1
coop_2
coop_3
coop_4
coop_5