IChF PAN znajduje się wśród pierwszych dwudziestu instytucji, które najczęściej patentują swoje wynalazki. Jesteśmy właścicielem i współwłaścicielem szeregu zgłoszeń patentowych i patentów, które oferowane są do sprzedaży lub licencjonowania. Nasze patenty mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach, m.in. w produkcji tworzyw sztucznych i polimerów, w nowoczesnych zaawansowanych materiałach chemii analitycznej, a także w badaniach klinicznych, optyce, diagnostyce medycznej, farmacji itp.

Współpracujemy z niezależnymi rzeczoznawcami którzy dokonują wyceny patentów z uwzględnieniem nakładów wymaganych do ich wdrożenia do działalności komercyjnej. Procedura przeniesienia praw do patentu jest krótkotrwała i nie powinna przekroczyć 1 - 2 miesięcy.

Zachęcamy również do współpracy z autorami patentów mającej na celu dalszy rozwój technologii objętej ochroną.

Filtracja patentów:
Technologia środowiska
 • Oferta nr. 7/19
  Tytuł
  Elastyczna platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platformy, zastosowanie takiej platformy do bezpośredniej detekcji ...
  Streszczenie w skrócie

  Elastyczna platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem ta...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Elastyczna platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platformy, zastosowanie takiej platformy do bezpośredniej detekcji i/lub identyfikacji substancji i/lub mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii i komórek nowotworowych z użyciem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana.

  Przedmiotem wynalazku jest elastyczna platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platformy, a ponadto zastosowanie takiej platformy do bezpośredniej detekcji i/lub identyfikacji substancji i/lub mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, z użyciem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana. Platforma obejmuje pole PET pokrytą warstwą ITO, następnie poddana działaniu wyładowania barierowego (DBD). Tak zmodyfikowana folia pokrywana jest metaliczną warstwa aktywną SERS-owsko (np. złoto, srebro), dzięki czemu staje się platformą SERS o dużym wzmocnieniu. Dodatkową zaletą platformy jest jej elastyczność, co umożliwią łatwą obróbkę mechaniczną (cięcie, wyginanie) oraz łatwe nakładanie próbek z powierzchni o nierównych kształtach (owoce, warzywa, ludzkie ciało i inne).

  Twórcy
  Agnieszka Michota-Kamińska, Marta Czaplicka, Ariadna Nowicka, Tomasz Szymborski, Aneta Kowalska, Dorota Korsak, Joanna Trzcińska-Danielewicz, Agnieszka Girstun
  Zalety / innowacyjne aspekty
  1. Detekcja i/lub identyfikacja bakterii i/lub komórek nowotworowych, z wykorzystaniem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS) na elastycznych platformach o wysokim współczynniku wzmocnienia.
  2. Metoda wykorzystuje komercyjnie dostępny kompozyt (folia PET pokryta warstwą przewodzącego elektrycznie tlenku indowo-cynowego, ITO), który poddaje się działaniu wyładowania barierowego (BDB).
  3. Platforma SERS jest elastyczna co umożliwia jej łatwe cięcie oraz wyginanie, a ze względu na swoją elastyczność oferuje zwiększoną wszechstronność pobierania próbek np. wymazy czy mikroekstrakcje
  Słowa kluczowe
  PET; ITO; SERS; komórki nowotworowe; bakterie, detekcja
  Zastosowanie
  1. Detekcja i identyfikacja bakterii i/lub komórek nowotworowych znajdujących się w próbkach klinicznych np. krwi, osoczu, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym.
  2. Detekcja i identyfikacja bakterii i/lub komórek rakowych znajdujących się na powierzchniach o dużej krzywiźnie (np. w przypadku bakterii powierzchnia owoców, warzyw), zatem przeniesienie bakterii i/lub komórek nowotworowych na platformę wymaga przyłożenia platformy do tej powierzchni.
  3. Detekcja i identyfikacja bakterii w próbkach środowiskowych np. wodzie.
  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 3/17
  Tytuł
  Sposób wytwarzania nanometrycznych krystalicznych cząstek TiO2 na powierzchni materiału węglowego pochodzącego z biomasy lignocelulozowej
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest niskotemperaturowa metoda wytwarzania krystalicznych nanocząstek TiO2 na powierzchni materiału węglowego pochodzącego z  biomasy lignocelulozowej za pomoc...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest niskotemperaturowa metoda wytwarzania krystalicznych nanocząstek TiO2 na powierzchni materiału węglowego pochodzącego z  biomasy lignocelulozowej za pomocą metody zol-żel wspomaganej ultradźwiękami wraz z dodatkiem kwasu z grupy hydroksykwasów karboksylowych.

  Twórcy
  Zalety / innowacyjne aspekty

  - prostota metody i niski koszt wyposażenia,

  - duże możliwości modyfikacji niektórych parametrów (np. intensywność ultradźwięków),

  - możliwość otrzymania krystalicznych cząstek TiO2 o  powtarzalnych rozmiarach,

  - prowadzenie syntezy w stosunkowo krótkim czasie i  nie wymaga stosowania wysokiej temperatury (wysokoenergetycznego etapu kalcynacji),

  Słowa kluczowe
  Zol-żel, Ultradźwięki, Fotokataliza, Materiały węglowy, Biomasa lignocelulozowa, Synteza organiczna, Oczyszczanie powietrza i wody.
  Zastosowanie

  Preparatyka hybrydowych nieorganiczno-organicznych materiałów które potencjalnie mogą być używane w: a) procesach fotokatalitycznej degradacji oraz utleniania związków organicznych zanieczyszczających wodę i powietrze, b) panelach słonecznych, c) sensorach, d) optoelektronice

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 17/16
  Tytuł
  Sposób wyznaczania stopnia starzenia oleju napędowego oraz jego zastosowanie do oceny jakości oleju napędowego
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania stopnia starzenia oleju napędowego oraz jego zastosowanie do oceny jakości tego oleju, podczas magazynowania, na zgodność z normami prawnymi. Po...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania stopnia starzenia oleju napędowego oraz jego zastosowanie do oceny jakości tego oleju, podczas magazynowania, na zgodność z normami prawnymi. Pomiary wykonywane są techniką elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej z uzyskaniem w jej wyniku widm impedancyjnych w postaci wykresu Nyquista tj. zależności wartości urojonej składowej impedancji Zim od wartości rzeczywistej składowej impedancji Zre.  Analiza tej zależności pozwala na wyznaczenie szeregu parametrów charakteryzujących badany olej i pozwalających na określenie stopnia jego starzenia od wczesnego etapu tego procesu.

  Twórcy
  Krzysztof Noworyta, Piotr Bocian, Paweł Bukrejewski, Krzysztof Biernat
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Szybkość pomiaru,
  • Możliwość analizy wielu parametrów oleju napędowego równocześnie,
  • Łatwość automatyzacji,
  • Pomiar umożliwia obserwację zmian widocznych na wczesnym etapie procesu starzenia.
  Słowa kluczowe
  olej napędowy, starzenie, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna
  Zastosowanie
  • Kontrola jakości w trakcie magazynowania oleju,
  • Sprawdzanie jakości oleju napędowego przed zakupem.
  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 16/16
  Tytuł
  Sposób wyznaczania stopnia starzenia benzyn oraz jego zastosowanie do oceny jakości benzyn
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania stopnia starzenia benzyn oraz jego zastosowanie do oceny jakości benzyn, podczas ich magazynowania, na zgodność z normami prawnymi. Pomiary wyko...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania stopnia starzenia benzyn oraz jego zastosowanie do oceny jakości benzyn, podczas ich magazynowania, na zgodność z normami prawnymi. Pomiary wykonywane są techniką elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej z uzyskaniem w jej wyniku widm impedancyjnych w postaci wykresu Nyquista tj. zależności wartości urojonej składowej impedancji Zim od wartości rzeczywistej składowej impedancji Zre.  Analiza tej zależności pozwala na wyznaczenie szeregu parametrów charakteryzujących badane benzyny i pozwalających na określenie stopnia starzenia benzyn od wczesnego etapu tego procesu.

  Twórcy
  Krzysztof Noworyta, Piotr Bocian, Paweł Bukrejewski, Krzysztof Biernat
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Szybkość pomiaru,
  • Możliwość analizy wielu parametrów benzyny równocześnie,
  • Łatwość automatyzacji,
  • Pomiar umożliwia obserwację zmian widocznych na wczesnym etapie procesu starzenia.
  Słowa kluczowe
  benzyny, starzenie, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna
  Zastosowanie
  • Kontrola jakości w trakcie magazynowania paliw,
  • Sprawdzanie jakości benzyny przed zakupem.
  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 8/15
  Tytuł
  Sposób odzyskiwania złota zwłaszcza z odpadów laboratoryjnych i zastosowanie tego sposobu
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek ujawnia nową metodę odzyskiwania złota z odpadów, w których metal ten występuje w postaci nanocząstek pokrytych organicznymi lub nieorganicznymi ligandami. Metoda pozwala ro...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek ujawnia nową metodę odzyskiwania złota z odpadów, w których metal ten występuje w postaci nanocząstek pokrytych organicznymi lub nieorganicznymi ligandami. Metoda pozwala roztwarzać nanocząstki znajdujące się w roztworach wodnych lub organicznych, związane chemicznie lub fizykochemicznie z porowatą powierzchnią, lub na powierzchni ciał stałych, oraz przekształcanie ich do postaci soli tetrachloro-`lub tetrabromozłocianów (III) litowców lub amonu, a także ponowne wykorzystanie w/w soli do syntezy stabilnych nanocząstek złota.

  Twórcy
  Tomasz Andryszewski, Michalina Iwan, Marcin Fiałkowski, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • koszt surowców niezbędnych do odzyskania 1g złota o wartości rynkowej 142 PLN to jedynie 4,20 PLN,
  • otrzymane produkty w postaci nieorganicznych soli złota dają się łatwo oddzielić od organicznych oraz nieorganicznych zanieczyszczeń i odznaczają się wysokim stopniem czystości,
  • reakcja prowadzona jest w temperaturze pokojowej i odznacza się wysoką wartością stałej kinetycznej,
  • z uzyskanych soli ponownie można przygotować nanocząstki
  Słowa kluczowe
  recykling złota, nanocząstki metaliczne, nanoodpady metaliczne, synteza nanocząstek metali
  Zastosowanie

  Metoda może być z powodzeniem wykorzystywana przez laboratoria badawcze oraz firmy, które wytwarzają odpady ciekłe (organiczne lub nieorganiczne) lub stałe zawierające złoto w postaci nanocząstek lub koloidu o dowolnym pokryciu, rozmiarze i kształcie. Ujawniona metoda nie wymaga specjalistycznego wyposażenia.

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 12/14
  Tytuł
  Katalizator Pd/ZrO2/C, sposób otrzymywania katalizatora Pd/ZrO2/C, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator Pd/ZrO2/C, zwłaszcza do elektroutleniania kwasu mrówkowego, zawierający pallad i tlenek cyrkonu osadzony na nośniku węglowym, w który...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator Pd/ZrO2/C, zwłaszcza do elektroutleniania kwasu mrówkowego, zawierający pallad i tlenek cyrkonu osadzony na nośniku węglowym, w którym to katalizatorze Pd/ZrO2/C, nominalny stosunek masowy tlenku cyrkonu do węgla zawarty jest w zakresie od 0,11 – 0,66, korzystnie (0,25). Katalizator ten sam się aktywuje poprzez samorzutne oscylacje napięcia ogniwa niewymagające doprowadzania energii z układu zewnętrznego. Ponadto wynalazek obejmuje sposób otrzymywania katalizatora Pd/ZrO2/C, jego zastosowanie do elektroutleniania kwasu mrówkowego w ogniwach paliwowych zasilanych kwasem mrówkowym, oraz takie ogniwo paliwowe na kwas mrówkowy.

  Twórcy
  Andrzej Borodziński, Karol Juchniewicz, Piotr Kędzierzawski, Agata Zimoch, Krzysztof Jan Kurzydłowski, Artur Małolepszy, Marta Mazurkiewicz, Anna Mikołajczuk-Zychora, Leszek Stobiński
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Zastosowanie tańszego kwasu mrówkowego (paliwa) o niższej czystości (cz.d.a. zamiast HPLC),
  • Znaczne poprawienie stabilności katalizatorów palladowych elektroutleniania kwasu mrówkowego o czystości cz.d.a. w ogniwie paliwowym,
  • Samoistna regeneracja katalizatora palladowego w reakcji elektroutleniania kwasu mrówkowego o czystości cz.d.a.
  Słowa kluczowe
  Ogniwo paliwowe, katalizatory palladowe, kwas mrówkowy, alternatywne źródła energii elektrycznej
  Zastosowanie

  Katalizator jest stosowany na anodzie niskotemperaturowego ogniwa paliwowych z membraną polimerową na kwas mrówkowy. Takie ogniwo może być użyte do zasilania niewielkich urządzeń przenośnych (telefony, laptopy).

  Kompozyty, baterie paliwowe, produkcja wodoru, niekonwencjonalne lub alternatywne źródła energii, paliwa, mikro. i nanotechnologie.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 22/13
  Tytuł
  Układ do fotokatalitycznej degradacji lotnych związków organicznych
  Streszczenie w skrócie

  Układ do badań fotokatalitycznej degradacji lotnych związków organicznych zanieczyszczających powietrze. Układ zawiera fotoreaktor w odpowiedny sposób zaprojektowany aby moc wykorzyst...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Układ do badań fotokatalitycznej degradacji lotnych związków organicznych zanieczyszczających powietrze. Układ zawiera fotoreaktor w odpowiedny sposób zaprojektowany aby moc wykorzystać maksymalnie powierzchnię aktywną fotokatalizatora i światło używane do aktywacji tego katalizatora. Układ oferuje pomiar temperatury reakcji, intensywnoąci ąwiatła od stosowanych lamp i utrzymanie stałej temperatury procesu dzięki zastosowaniu prostego układu chłodzenia lamp. Użycie reflektora (własnej konstrukcji) w tym układzie maksymalnie poprawia efektowność wykorzystania używanego światła podczas testów fotokatalitycznych.

  Twórcy
  Juan Carlos Colmenares Quintero, Paweł Lisowski
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Nowatorskie projektowanie reaktorowe pozwalające maksymalne wykorzystanie aktywnej powierzchni fotokatalizatora.
  • Bardzo efektowne sposób wykorzystania energii świetlnej od używanych lamp.
  • Bardzo wysoki stopień degradacji zanieczyszczeń organicznych w powietrzu.
  • Wysoka selektywność do pełnej mineralizacji (dwutlenek węgla i woda) lotnych związków organicznych.
  • Wygodny w obsłudze i innowacyjna konstrukcja umożliwiająca śledzenia ważnych informacji podczas reakcji fotokatalitycznej (np. temperatura reakcji, intensywność naświetlania).
  Słowa kluczowe
  Fotokataliza, czyste powietrze, lotne związki organiczne, fotoreaktor, degradacja
  Zastosowanie

  Zanieczyszczenia powietrza, Inżynieria procesowa, Wytwarzanie aparatury, Energia słoneczna (energia termiczna)

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce

Współpracowali z nami

coop_1
coop_2
coop_3
coop_4
coop_5