IChF PAN znajduje się wśród pierwszych dwudziestu instytucji, które najczęściej patentują swoje wynalazki. Jesteśmy właścicielem i współwłaścicielem szeregu zgłoszeń patentowych i patentów, które oferowane są do sprzedaży lub licencjonowania. Nasze patenty mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach, m.in. w produkcji tworzyw sztucznych i polimerów, w nowoczesnych zaawansowanych materiałach chemii analitycznej, a także w badaniach klinicznych, optyce, diagnostyce medycznej, farmacji itp.

Współpracujemy z niezależnymi rzeczoznawcami którzy dokonują wyceny patentów z uwzględnieniem nakładów wymaganych do ich wdrożenia do działalności komercyjnej. Procedura przeniesienia praw do patentu jest krótkotrwała i nie powinna przekroczyć 1 - 2 miesięcy.

Zachęcamy również do współpracy z autorami patentów mającej na celu dalszy rozwój technologii objętej ochroną.

Filtracja patentów:
Inne maszyny specjalne
 • Oferta nr. 7/19
  Tytuł
  Elastyczna platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platformy, zastosowanie takiej platformy do bezpośredniej detekcji ...
  Streszczenie w skrócie

  Elastyczna platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem ta...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Elastyczna platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platformy, zastosowanie takiej platformy do bezpośredniej detekcji i/lub identyfikacji substancji i/lub mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii i komórek nowotworowych z użyciem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana.

  Przedmiotem wynalazku jest elastyczna platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platformy, a ponadto zastosowanie takiej platformy do bezpośredniej detekcji i/lub identyfikacji substancji i/lub mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, z użyciem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana. Platforma obejmuje pole PET pokrytą warstwą ITO, następnie poddana działaniu wyładowania barierowego (DBD). Tak zmodyfikowana folia pokrywana jest metaliczną warstwa aktywną SERS-owsko (np. złoto, srebro), dzięki czemu staje się platformą SERS o dużym wzmocnieniu. Dodatkową zaletą platformy jest jej elastyczność, co umożliwią łatwą obróbkę mechaniczną (cięcie, wyginanie) oraz łatwe nakładanie próbek z powierzchni o nierównych kształtach (owoce, warzywa, ludzkie ciało i inne).

  Twórcy
  Agnieszka Michota-Kamińska, Marta Czaplicka, Ariadna Nowicka, Tomasz Szymborski, Aneta Kowalska, Dorota Korsak, Joanna Trzcińska-Danielewicz, Agnieszka Girstun
  Zalety / innowacyjne aspekty
  1. Detekcja i/lub identyfikacja bakterii i/lub komórek nowotworowych, z wykorzystaniem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS) na elastycznych platformach o wysokim współczynniku wzmocnienia.
  2. Metoda wykorzystuje komercyjnie dostępny kompozyt (folia PET pokryta warstwą przewodzącego elektrycznie tlenku indowo-cynowego, ITO), który poddaje się działaniu wyładowania barierowego (BDB).
  3. Platforma SERS jest elastyczna co umożliwia jej łatwe cięcie oraz wyginanie, a ze względu na swoją elastyczność oferuje zwiększoną wszechstronność pobierania próbek np. wymazy czy mikroekstrakcje
  Słowa kluczowe
  PET; ITO; SERS; komórki nowotworowe; bakterie, detekcja
  Zastosowanie
  1. Detekcja i identyfikacja bakterii i/lub komórek nowotworowych znajdujących się w próbkach klinicznych np. krwi, osoczu, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym.
  2. Detekcja i identyfikacja bakterii i/lub komórek rakowych znajdujących się na powierzchniach o dużej krzywiźnie (np. w przypadku bakterii powierzchnia owoców, warzyw), zatem przeniesienie bakterii i/lub komórek nowotworowych na platformę wymaga przyłożenia platformy do tej powierzchni.
  3. Detekcja i identyfikacja bakterii w próbkach środowiskowych np. wodzie.
  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 6/13
  Tytuł
  Układ do wytwarzania kropli wielokrotnie złożonych i sposób wytwarzania takich kropli
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest układ mikroprzepływowy do wytwarzania kropli wielokrotnie złożonych, t.j. kropel zbudowanych z wielu kropel-segmentów mogących różnić się składem chemicznym...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest układ mikroprzepływowy do wytwarzania kropli wielokrotnie złożonych, t.j. kropel zbudowanych z wielu kropel-segmentów mogących różnić się składem chemicznym. Architekura układu dostosowana jest w szczególnosci do techniki wytwarzania kropel "na żądanie" wykorzystującej zawory do kontrolowania objętości poszczególnych kropel. Technika ta odpowiednio stosowana wraz z opisywanym układem umożliwia generowanie kropel wielokrotnie złożonych o ustalonej wewnętrznej strukturze, t.j. takich w których poszczególne segmenty mają zadane objętości i ustawione są w określonej przetrzennej konfiguracji względem siebie. W szczególności możliwe jest uzyskanie struktur potencjalnie przydatnych do kontrolowanego uwalniania, w których segment zawierający aktywny składnik jest szczelnie otoczony segmentami neutralnymi.

  Twórcy
  Jan Guzowski, Piotr Garstecki, Sławomir Jakieła
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Układ umożliwia generowanie kropel wielokrotnie złożonych, zbudowanych z dowolnej liczby segmentów 3 różnych faz
  • Odpowiednia geometria złącza mikroprzepływowego do wytwarzania kropel zapobiega koalescencji segmentów na złączu
  • W połączeniu z techniką generowania kropel "na żądanie" układ umożliwia wytwarzanie kropel typu rdzeń-otoczka z dowolną liczba rdzeni, również takich, w których wybrany rdzeń umieszczony jest centralnie
  Słowa kluczowe
  mikroprzepływy, krople wielokrotne, emulsje, napięcie powierzchniowe, mikrokapsuły, uwalnianie leków
  Zastosowanie

  Farmaceutyki, Fizyka płynów, Mikro.mechanika, Hydraulika, Mikro. i Nano.technologie, Farmacja i Leki, Technologia żywności

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
  Załączniki

Współpracowali z nami

coop_1
coop_2
coop_3
coop_4
coop_5