IChF PAN znajduje się wśród pierwszych dwudziestu instytucji, które najczęściej patentują swoje wynalazki. Jesteśmy właścicielem i współwłaścicielem szeregu zgłoszeń patentowych i patentów, które oferowane są do sprzedaży lub licencjonowania. Nasze patenty mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach, m.in. w produkcji tworzyw sztucznych i polimerów, w nowoczesnych zaawansowanych materiałach chemii analitycznej, a także w badaniach klinicznych, optyce, diagnostyce medycznej, farmacji itp.

Współpracujemy z niezależnymi rzeczoznawcami którzy dokonują wyceny patentów z uwzględnieniem nakładów wymaganych do ich wdrożenia do działalności komercyjnej. Procedura przeniesienia praw do patentu jest krótkotrwała i nie powinna przekroczyć 1 - 2 miesięcy.

Zachęcamy również do współpracy z autorami patentów mającej na celu dalszy rozwój technologii objętej ochroną.

Filtracja patentów:
Półprzewodniki
 • Oferta nr. 19/14
  Tytuł
  Nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania produktu pierwszego etapu wytwarzania tego kompleksu, ligand będący produktem drugiego etapu wytwarzania tego kompleksu i sposób jego wytwarzania ...
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem niniejszego wynalazku jest nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania dichlorowodorku mezo‑2,3‑diaminobutanu będące...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem niniejszego wynalazku jest nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania dichlorowodorku mezo‑2,3‑diaminobutanu będącego produktem pierwszego etapu syntezy kompleksu, ligand będący produktem drugiego etapu syntezy tego kompleksu polimer przewodzący wytwarzany przez polimeryzację tego kompleksu i sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie tego polimeru jako materiału elektrodowego do superkondensatorów. Otrzymany kompleks posiada także właściwości katalityczne.

  Twórcy
  Kamila Łępicka, Piotr Pięta, Paweł Borowicz, Aleksander Shkurenko, Leszek Stobiński, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) zdolny do polimeryzacji
  • Nowy ligand będący produktem drugiego etapu syntezy tego kompleksu
  • sposób wytwarzania dichlorowodorku mezo‑2,3‑diaminobutanu
  • nowy polimer redoksprzewodzący
  • nowy materiału elektrodowy do superkondensatorów
  • szybki i dobrze zdefiniowany proces wytwarzania
  Słowa kluczowe
  Monomer, polimer redoksprzewodzacy, materiał elektrodowy, superkondensatory, urządzenia gromadzące energię
  Zastosowanie

  Urządzenia magazynujące enegrię elektryczną, synteza organiczna

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 25/12
  Tytuł
  Sposób tworzenia swobodnych cienkich filmów kropek kwantowych na granicy faz woda/powietrze i swobodne cienkie filmy
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób tworzenia swobodnych cienkich filmów kropek kwantowych na granicy faz woda/powietrze i swobodne cienkie filmy. Bardziej szczegółowo, wynalazek...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób tworzenia swobodnych cienkich filmów kropek kwantowych na granicy faz woda/powietrze i swobodne cienkie filmy. Bardziej szczegółowo, wynalazek obejmuje stabilny cienki film kropek kwantowych, który nie wymaga żadnej konstrukcji zewnętrznej stabilizującej jego jednolitość. Filmy zachowują właściwości spektralne kropek kwantowych.

  Twórcy
  Jan Paczesny, Monika Wadowska, Zbigniew Wróbel, Kinga Matuła, Janusz Lewiński, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • łatwy sposób tworzenia swobodnych, fotoaktywnych filmów, które nie potrzebują żadnej zewnętrznych konstrukcji stabilizujących ich jednolitość
  • kontrola nad parametrami tworzonych filmów
  Słowa kluczowe
  Swobodne cienkie filmy, tlenek cynku, nanocząstki, agregacja, spontaniczne uporządkowanie, kropki kwantowe
  Zastosowanie

  Wyświetlacze oparte o kropki kwantowe (QD-LED), Nowoczesne materiały

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 24/12
  Tytuł
  Sposób tworzenia nanodrutów na granicy faz woda/powietrze
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób tworzenia nanodrutów na granicy faz woda/powietrze obejmujący kompresję półprzewodnikowych lub metalicznych nanocząstek stabilizowanych ligand...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób tworzenia nanodrutów na granicy faz woda/powietrze obejmujący kompresję półprzewodnikowych lub metalicznych nanocząstek stabilizowanych ligandem organicznym. Bardziej szczegółowo, sposób według wynalazku opiera się na wykorzystaniu ciekłokrystalicznych ligandów do stabilizacji kropek kwantowych. Zgodnie z wynalazkiem kropki kwantowe zachowują swoje właściwości luminescencyjne i tworzą wewnętrznie uporządkowane nanodruty.

  Twórcy
  Jan Paczesny, Monika Wadowska, Zbigniew Wróbel, Kinga Matuła, Igor Dzięcielewski, Janusz Lewiński, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty

  Żadna z opisanych wcześniej metod przygotowania nanodrutów nie pozwala na otrzymanie materiału o spektralnych charakterystykach kropek kwantowych, które byłyby stabilne podczas przechowywania w postaci ciała stałego oraz jako roztworu w rozpuszczalnikach organicznych. Pozwoliło to na otrzymanie materiału, który można swobodnie procesować zgodnie z istniejącym procesem technologicznym.

  Słowa kluczowe
  agregacji koloidalna, filmy Langmuira-Blodgett, kropki kwantowe ZnO, superkomórki
  Zastosowanie

  Wyświetlacze oparte o kropki kwantowe (QD-LED), Nowoczesne materiały

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 3/11
  Tytuł
  Sposób wytwarzania nanocząstek tlenku cynku
  Streszczenie w skrócie

  W ramach projektu NanoBiom zostały otrzymane odpowiednio sfuncjonalizowane łańcuchami glikolu polietylenowego (PEG) stabilne w rozworach wodnych nanocząstki ZnO a potencjalnym zastosowaniu w badani...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  W ramach projektu NanoBiom zostały otrzymane odpowiednio sfuncjonalizowane łańcuchami glikolu polietylenowego (PEG) stabilne w rozworach wodnych nanocząstki ZnO a potencjalnym zastosowaniu w badaniaach biologicznych oraz w fotowoltaice. (zgłoszenie patentowe nr. P-402624). Otrzymane nanostruktury były wykorzystane jako znaczniki fluorescencyjne na liniach komórkowych fibroblastów.

  Twórcy
  Janusz Lewiński, Kamil Sokołowski, Michał Leszczyński, Karolina Zelga
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Kontrola wielkości i kształtu nanocząstek
  • Biokompatybilność i biodegradowalność
  • Trwałość właściwości fizykochemicznych
  • Prostota funcjonalizacji
  • Brak zanieczyszeń
  Słowa kluczowe
  ZnO, nanocząstki, luminescencja, obrazowanie, fotowoltaika
  Zastosowanie

  Półprzewodniki, Baterie paliwowe, Produkcja wodoru, Energia słoneczne (ogniwa fotowoltaiczne), Chemia nieorganiczna, Mikro. i Nano.technologie, Bakteriologia, Diagnostyka, Farmacja i Leki, Biologia komórkowa i molekularna, Mikrobiologia

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce, Współwłaściciel Politechnika Warszawska
  Załączniki

Współpracowali z nami

coop_1
coop_2
coop_3
coop_4
coop_5