IChF PAN znajduje się wśród pierwszych dwudziestu instytucji, które najczęściej patentują swoje wynalazki. Jesteśmy właścicielem i współwłaścicielem szeregu zgłoszeń patentowych i patentów, które oferowane są do sprzedaży lub licencjonowania. Nasze patenty mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach, m.in. w produkcji tworzyw sztucznych i polimerów, w nowoczesnych zaawansowanych materiałach chemii analitycznej, a także w badaniach klinicznych, optyce, diagnostyce medycznej, farmacji itp.

Współpracujemy z niezależnymi rzeczoznawcami którzy dokonują wyceny patentów z uwzględnieniem nakładów wymaganych do ich wdrożenia do działalności komercyjnej. Procedura przeniesienia praw do patentu jest krótkotrwała i nie powinna przekroczyć 1 - 2 miesięcy.

Zachęcamy również do współpracy z autorami patentów mającej na celu dalszy rozwój technologii objętej ochroną.

Filtracja patentów:
Optyka
 • Oferta nr. 14/16
  Tytuł
  Nasycalny absorber i sposób synchronizacji modów w laserze
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest nasycalny absorber i sposób synchronizacji modów, zwłaszcza do zastosowania w ultraszybkich laserach światłowodowych wykonanych z wykorzystaniem światłowod&...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest nasycalny absorber i sposób synchronizacji modów, zwłaszcza do zastosowania w ultraszybkich laserach światłowodowych wykonanych z wykorzystaniem światłowodów utrzymujących polaryzację (ang. Polarization Maintaining, PM).

  Twórcy
  Yuriy Stepanenko, Jan Szczepanek, Tomasz Kardaś, Michał Nejbauer, Czesław Radzewicz
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Samowzbudzenie
  • Generacja impulsów laserowych o dużej energii
  • Stabilność środowiskowa oscylatora laserowego
  Słowa kluczowe
  Ultrakrótkie impulsy laserowe, laser światłowodowy
  Zastosowanie

  Wzmacniacze światłowodowe, lasery przemysłowe.

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, możliwość rozszerzenia ochrony za granicą
 • Oferta nr. 3/16
  Tytuł
  Wielokolorowa migawka optyczna do modulacji natężenia wiązki laserowej i sposób szybkiego przełączania centralnej długości fali impulsów laserowych z zastosowaniem tej migawki
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest wielokolorowa migawka optyczna do modulacji natężenia wiązki laserowej i sposób szybkiego przełączania centralnej długości fali impulsów laserowych z zastos...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest wielokolorowa migawka optyczna do modulacji natężenia wiązki laserowej i sposób szybkiego przełączania centralnej długości fali impulsów laserowych z zastosowaniem tej migawki.

  Twórcy
  Michał Nejbauer,Yuriy Stepanenko, Tomasz Kardaś, Czesław Radzewicz, Paweł Wnuk, Jan Szczepanek
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Prostota układu
  • Szybki i duży skok centralnej długości fali
  Słowa kluczowe
  Migawka optyczna, laserowa mikroobróbka materiałów, lasery femtosekundowe
  Zastosowanie

  Laserowa mikroobróbka materiałów

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, możliwość rozszerzenia ochrony za granicą
 • Oferta nr. 3/15
  Tytuł
  Sposób synchronizacji czasowej laserów impulsowych
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek dotyczy metody synchronizacji czasowej laserów z istotną różnicą częstości powtarzania impulsów.

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek dotyczy metody synchronizacji czasowej laserów z istotną różnicą częstości powtarzania impulsów.

  Twórcy
  Paweł Wnuk, Yuriy Stepanenko, Michał Nejbauer, Czesław Radzewicz, Piotr Skibiński, Jan Szczepanek
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Sposób pozwala na synchronizację dwóch źródeł laserowych z jitterem czasowym na poziomie 25 ps,
  • Rozwiązanie korzysta z elektronicznej synchronizacji – znacznie tańszej od synchronizacji optycznej.
  Słowa kluczowe
  laser, synchronizacja elektroniczna
  Zastosowanie

  Wszystkie systemy wzmacniaczy laserowych w szczególności wzmacniaczy parametrycznych z synchronizacja elektroniczną, Automatyka, Technologie laserowe

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 17/14
  Tytuł
  Platforma do badań substancji chemicznych oraz mikroorganizmów techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i sposób jej otrzymywania
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma do badań substancji chemicznych oraz mikroorganizmów techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i sposób jej otrzymywania. Wynalazek...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma do badań substancji chemicznych oraz mikroorganizmów techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i sposób jej otrzymywania. Wynalazek ujawnia nową powierzchnię do analizy wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana (ang. Surface-enhanced Raman Spectroscopy, SERS) bazującą na warstwie nanowłókien polimerowych wykonanej techniką Forcespinning, o wysoce rozbudowanej powierzchni, pokrytej złotem.

  Twórcy
  Evelin Witkowska, Tomasz Szymborski, Jacek Waluk, Agnieszka Michota-Kamińska
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Mata wykonana metodą Forcespinning składa się z dwóch warstw: dolnej będącej podłożem składającej się z mikrowłókien, oraz górnej skłdającej się z nanowłókien.
  • Metoda Forcespinning pozwala uzyskiwać włókna z szerokiego spektrum polimerów, także tych o wysokiej temperaturze topnienia.
  Słowa kluczowe
  platforma SERS, bakterie, mikroorganizmy, mikrowłókna, nanowłókna
  Zastosowanie

  Badania kliniczne, Bakteriologia, Mikrobiologia, Toksykologia, Biokontrola, Jakość i bezpieczeństwo żywności, Metody badania, Mikrobiologia żywności, Kontrola Jakości, Bezpieczeństwo produkcji, Bioróżnorodność, Ekologia, Inżynieria środowiska, Katastrofy naturalne, Pomiary zanieczyszczeń, Zanieczyszczenia gleby, Zanieczyszczenia wody, Œcieki

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 1/14
  Tytuł
  Platforma i jej zastosowanie do detekcji i/lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, techniką powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana oraz sposób osadzania tych mikroorganizmów na wytworzonych platformach
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma i jej zastosowanie do detekcji i/lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, techniką powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS) oraz sp...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma i jej zastosowanie do detekcji i/lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, techniką powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS) oraz sposób osadzania tych mikroorganizmów na wytworzonych platformach. W szczególności wynalazek obejmuje sposób osadzania mikroorganizmów, szczególnie bakterii, zawieszonych w płynie/cieczy/roztworze (np. krew, osocze, woda, ścieki), na materiałach polimerowych o rozmiarach nano- lub mikrometrów pokrytych metalem, oraz platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana wykonana tym sposobem.

  Twórcy
  Tomasz Szymborski, Evelin Witkowska, Witold Adamkiewicz, Jacek Waluk, Agnieszka Michota - Kamińska
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Metoda umożliwia osadzanie bakterii z roztworów o ich niskiej zawartości, zwiększając stężenie bakterii w określonym rejonie platformy.
  • Platforma SERS pełni równocześnie rolę filtra, dzięki czemu skraca sie procedurę oraz zapobiega kontaminacji próbki.
  Słowa kluczowe
  detekcja bakterii, SERS, krew, podłoża do techniki SERS, osadzanie bakterii
  Zastosowanie

  Mikrobiologia, Bakteriologia, Diagnostyka Pomiary zanieczyszczeń

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 34/13
  Tytuł
  Sposób otrzymywania platformy do badań substancji chemicznych techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i otrzymana tym sposobem platforma
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania platformy do badań substancji chemicznych techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i otrzymana tym sposobem platforma. Bardziej...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania platformy do badań substancji chemicznych techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i otrzymana tym sposobem platforma. Bardziej szczegółowo, wynalazek ujawnia nową powierzchnię do analizy wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana (ang. Surface-enhanced Raman Spectroscopy, SERS) bazującą na warstwie tlenku cynku otrzymaną metodą osadzania warstw atomowych (ang. Atomic Layer Deposition, ALD), o wysoce rozbudowanej powierzchni, pokrytej złotem.

  Twórcy
  Elżbieta Guziewicz, Dmytro Snigurenko, Krzysztof Kopalko, Evelin Witkowska, Tomasz Szymborski, Agnieszka Michota-Kamińska
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wysoki współczynnik wzmocnienia Ramanowskiego,
  • Mała ilość defektów powierzchni,
  • Powierzchnia wysoce rozbudowana,
  • Szeroki zakres zastosowań.
  Słowa kluczowe
  Raman, SERS, ALD, wzmocniona powierzchniowo spektroskopia Ramana, osadzanie warstw atomowych
  Zastosowanie

  Technologie przemysłowe, Obróbka powierzchniowa, Technologie materiałowe, Właściwości materiałów, Mikro. i Nano. technologie

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, Współwłaściciel Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Oferta nr. 23/12
  Tytuł
  Sposób kompresji spektralnej krótkich impulsów laserowych światła o szerokim widmie oraz układ optyczny do takiej kompresji
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek dotyczy sposobu kompresji spektralnej krótkich impulsów laserowych światła o szerokim widmie oraz układu optycznego do tej kompresji.

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek dotyczy sposobu kompresji spektralnej krótkich impulsów laserowych światła o szerokim widmie oraz układu optycznego do tej kompresji.

  Twórcy
  Michał Nejbauer, Yuriy Stepanenko, Czesław Radzewicz, Paweł Wnuk, Piotr Skibiński, Michał Laskownicki
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • prostota układu
  • wysoka wydajność
  Słowa kluczowe
  Kompresja spektralna, impulsy femtosekundowe, impulsy pikosekundowe, spektroskopia Ramana
  Zastosowanie

  Technologie laserowe, np. synchroniczne układy doświadczalne wykorzystujące femto- i pikosekundowe impulsy światł.

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Wielkiej Brytanii

Współpracowali z nami

coop_1
coop_2
coop_3
coop_4
coop_5