Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie należy do najlepszych polskich jednostek naukowych zajmujących się szeroko rozumianą chemią i w swojej kategorii jest notowany na najwyższych miejscach w rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uważnie śledzimy najnowsze trendy rozwoju światowej nauki, dlatego w ostatnich latach skoncentrowaliśmy naszą działalność wokół chemii inspirowanej biologią, nanotechnologią, medycyną, farmacją i technologiami związanymi z ochroną środowiska. Nasze badania prowadzimy z użyciem najnowocześniejszej aparatury. Podejmowane przez nas zagadnienia dotyczą fizykochemii ciała stałego, powierzchni, płynów i miękkiej materii, katalizy na metalach, elektrochemii, korozji, procesów elektrodowych, fotochemii, spektroskopii, kwantowej teorii ciała stałego i cząsteczek, rozpoznawania molekularnego, układów złożonych i chemicznego przetwarzania informacji. W 27 zespołach tematycznych realizujemy ponad 100 projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych, z czego wiele to projekty wspólne z firmami.

Współpracujemy z ponad 40 uniwersytetami i instytucjami naukowymi na świecie, w tym z cieszącymi się największą renomą – takimi jak Massachusetts Institute of Technology (MIT), instytutami Maxa Plancka czy Uniwersytetem w Cambridge. Uczestniczymy w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Jednym z takich przedsięwzięć był grant „Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie” o wartości ponad 73 mln zł, którego celem było zbudowanie mikroukładu półprzewodnikowego zdolnego szybko i pewnie wykrywać przeciwciała obecne we krwi pacjenta. Zdobywamy prestiżowe granty Unii Europejskiej, m.in. NOBLESSE (jeden z największych grantów przyznanych pojedynczej polskiej instytucji badawczej w ramach działania „Potencjał Badawczy” VII Programu Ramowego), microCODE (grant programu ERC Starting Grants), czy ERA Chair (Horizon 2020). Przygotowujemy wnioski projektowe, koordynujemy i uczestniczymy w projektach aplikacyjnych, w tym projektach z udziałem firm. Na swoim koncie mamy współpracę z takimi firmami i organizacjami jak: Samsung, DuPont, Unilever, Polpharma, czy Lasy Państwowe.

W celu lepszego rozpoznania przyszłych kierunków rozwoju nauki oraz nawiązania współpracy z  naukowcami-innowatorami, zainicjowaliśmy ogólnoświatowy konkurs „Dream Chemistry Award”. W ramach konkursu młodzi naukowcy ubiegają się o nagrodę za sformułowanie najciekawszego marzenia naukowego, które ma szansę na realizację w przyszłości. Konkurs spotkał się z szerokim odzewem w świecie nauki, m. in. dzięki kapitule złożonej ze światowej klasy naukowców, wśród których jest jeden z laureatów Nagrody Nobla - prof. Richard Schrock.

Zatrudniamy ponad 200 pracowników naukowych, w tym  20 z tytułem profesora. Jako instytucja naukowa dysponujemy uprawnieniami do przyznawania tytułów akademickich doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk chemicznych. Prowadzimy międzynarodowe studia doktoranckie, w których uczestniczy ponad 60 osób. Nasza kadra jest zaangażowana w działalność edukacyjną i popularyzującą naukę.

Chcemy, aby tworzona przez nas nauka miała w przyszłości jeszcze bardziej praktyczny charakter i wspierała nowoczesne spółki technologiczne we wdrażaniu innowacji. „Tworzymy naukę, by zmieniać świat” – to nasze motto i dlatego zachęcamy Państwa do współpracy z nami.

Współpracowali z nami

coop_1
coop_2
coop_3
coop_4
coop_5